Προτάσεις του Δήμου Μεγαρέων για την λειτουργία των συνεργείων

Οι προτάσεις του Δήμου Μεγαρέων μετά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την λειτουργία των συνεργείων στην περιοχή των Μεγάρων έχουν ως εξής

Α. Προτείνεται προς τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής της Περιφέρειας Αττικής, η αναστολή σφράγισης των συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται  σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεγαρέων και δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας για τους εξής λόγους:

 

1.     Γιατί ήδη ο Δήμος Μεγαρέων έχει προτείνει στο υπό έγκριση Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και σύντομα αναμένεται η έγκρισή του, την αλλαγή χρήσεων γης σε περιοχές που σήμερα υπάρχουν συνεργεία, από Α’ ζώνη σε ζώνη χρήσεων συμβατών με τα συνεργεία. Με την έγκριση λοιπόν του ΓΠΣ θα μπορούν τα συνεργεία να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας.

 

2.     Γιατί στην παρούσα περίοδο η περιοχή μας μαστίζεται από ανεργία και ύφεση και η σφράγιση των συνεργείων θα αυξήσει την ανεργία, αφού θα απωλεσθούν θέσεις εργασίας.

 

Β. Προτείνεται εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για κάθε μια απόφαση αποσφράγισης συνεργείου, καθώς και του αρμόδιου δικαστηρίου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button