ΕΔΕΚΟΔΗΜ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας’

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.ΔΗ.Μ στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Μεγαρέων στην Αγορά Εργασίας», που υλοποιεί σε συνεργασία και με το Δήμο Μεγαρέωνστηρίζει την τοπική αγορά σε μια εποχή που η ανεργία και η επαγγελματική ανασφάλεια αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 

Προσκαλεί τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και τους δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις παροχές του έργου, όπως είναι η ανάδειξη της επιχείρησής και η ενίσχυση του προσωπικού με  καταρτιζόμενους εργαζόμενους βάσει των αναγκών που υπάρχουν.  Η συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτή την περίοδο, όπου υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μια τονωτική ένεση στην αγορά.

 

Πιο συγκεκριμένα, τα οφέλη για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι τα εξής:

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση, διάρκειας 48-60 ωρών ανά ωφελούμενο που θα απασχοληθεί.

Επιλογή καταρτιζόμενου υποψήφιου σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης.

Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων  που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα προσλάβουν τους ωφελούμενους σε θέματα διοίκησης βάσει των αναγκών που θα προκύψουν.

Ενημέρωση των επιχειρήσεων για ενεργά χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορους φορείς.

Υποστήριξη και καθοδήγηση των επιχειρήσεων σε προγράμματα ΟΑΕΔ για προσλήψεις ατόμων.

Σύμφωνα προνομιακής συνεργασίας με νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.

Προβολή των επιχειρήσεων μέσω του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

 

Οι κλάδοι που επωφελούνται του προγράμματος θα πρέπει να εδρεύουν στο Δήμο Μεγαρέων ή στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή και να δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της παραγωγής, της μεταποίησης, του εμπορίου και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών.

 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μεγαρέων – ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ στα τηλέφωνα 2296082747, 2296089150, 2296089188, τις ώρες 08:30-14:00, με τον  Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων  στο τηλέφωνο 2296024480, τις ώρες: 09:00-13:00 & με τον  Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεγάρων  στο τηλέφωνο 2296082402, τις ώρες 08:00-14:00.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button