Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Μεγαρέων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προσκαλεί τους κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & Τουρισμού για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Στην αίτηση θα αναγράφεται η τάξη καθώς και τα μαθήματα, τα οποία ενδιαφέρεται ο μαθητής να παρακολουθήσει.

Για επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά στα έγγραφα που χρειάζεται να συνοδεύουν την αίτηση επικοινωνείτε με την παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου Μεγαρέων, στο τηλέφωνο 22960-26719.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Η εκπαιδευτική αυτή αρωγή επιδιώκει να έχουν όλοι οι μαθητές ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Οι καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και με απόλυτη σύνεση.

Related posts