Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Μεγαρέων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προσκαλεί τους κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & Τουρισμού για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.

Στην αίτηση θα αναγράφεται η τάξη καθώς και τα μαθήματα, τα οποία ενδιαφέρεται ο μαθητής να παρακολουθήσει.

Για επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά στα έγγραφα που χρειάζεται να συνοδεύουν την αίτηση επικοινωνείτε με την παραπάνω Διεύθυνση του Δήμου Μεγαρέων, στο τηλέφωνο 22960-26719.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Η εκπαιδευτική αυτή αρωγή επιδιώκει να έχουν όλοι οι μαθητές ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Οι καθηγητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και με απόλυτη σύνεση.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button