Προληπτικός έλεγχος μαθητών στα σχολεία του Δήμου Μεγαρέων από το Κ.Ε.Π Υγείας

Στο πλαίσιο της Προαγωγής & Προστασίας της Δημόσιας Υγείας το Κ.Ε.Π (Κέντρο Πρόληψης Υγείας) του Δήμου Μεγαρέων και η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Νήσων, θα προχωρήσουν στην υλοποίηση φάσεων ελέγχου προληπτικού χαρακτήρα στα Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 2019.

Οι δράσεις θα είναι:
1. α) Έλεγχος Βιβλιαρίων Υγείας των μαθητών προκειμένου να εκτιμηθεί η εμβολιαστική τους κάλυψη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια)
β) Έλεγχος Οπτικής οξύτητας (Α΄και Β΄τάξης Δημοτικών Σχολείων
γ) Έλεγχος Σκολίωσης (Adams test) στους μαθητές της Στ΄ Δημοτικού
δ) Έλεγχος για καρδιακά φυσήματα δια ακροάσεως με στηθοσκόπιο στους μαθητές της Στ΄Δημοτικού
ε) Έλεγχος αναπνευστικού συστήματος δια ακροάσεως με στηθοσκόπιο στους μαθητές Στ΄Δημοτικού
στ) Οδοντιατρικός έλεγχος Α’ και Β΄τάξης Δημοτικού

2. Χορήγηση σε όλες τις σχολικές μονάδες Α.Δ.Υ.Μ. β για τα παιδιά που ήδη φοιτούν το σχολικό έτος 2018 – 2019.
Εμβολιασμός σε παιδιά με ελλιπή εμβολιαστική κάλυψη
Προγραμματισμός για χορήγηση Α.Δ.Υ.Μ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) στους μαθητές Α΄- Δ΄τάξης Δημοτικού, Α΄τάξης Γυμνασίου και Α΄τάξης Λυκείου για τη νέα Σχολική χρονιά.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button