Προληπτικά μέτρα μελισσοκόμων για αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών

Προληπτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν από τους μελισσοκόμους για την αποφυγή πρόκλησης δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε το δελτίο τύπου του Δήμου Μεγαρέων:

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (1η Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου 2020), γνωστοποιείται στους Μελισσοκόμους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων, ότι το άρθρο 9 της 9/2000 ΦΕΚ Β΄1459/30.11.2000 Πυροσβεστικής διάταξης προβλέπει τα εξής:

 1. Το κάπνισμα των κυψελών, που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον:
  -Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
  -Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
  -Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον διακόσια (200) λίτρα νερού).
  -Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
  -Ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή κι εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).
 2. Το κάπνισμα μελισσών, που είναι σε κορμούς δένδρων επιτρέπεται εκτός αντιπυρικής περιόδου μόνον εφόσον επικρατούν κατάλληλες καιρικές συνθήκες, έχουν ληφθεί τα προληπτικά μέτρα της προηγούμενης παραγράφου και έχει ενημερωθεί η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για το χρόνο της ενέργειας του καπνίσματος.
 3. Επιπροσθέτως το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9α /2005 (ΦΕΚ Β΄1554) Πυροσβεστική Διάταξη προβλέπει ότι « με την επιφύλαξη διατάξεων, που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
 4. Παρακαλούνται όλοι οι Μελισσοκόμοι της περιοχής μας, ώστε να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την άσκηση της Μελισσοκομίας, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button