Μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαρέων

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαρέων

Μετά την εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου και τους ορισμούς των νέων αντιδημάρχων, συγκροτήθηκε η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεγαρέων.

Οικονομική Επιτροπή

Την Οικονομική Επιτροπή συνθέτουν τα μέλη:

  • Ιερόθεος Πολυχρόνης και Σπύρος Τσιούνης με αναπληρωματικά μέλη την Ελένη Ρήγα και τον Γιάννη Καλλιπόζη από τη συμπολίτευση.
  • Γιάννης Μαρινάκης και Γιώργος Στρατούρης με αναπληρωματικό μέλος την Αδαμαντία Κοροβέση, από το συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα»
  • Δημήτρης Γεωργακής με αναπληρωματικό τον Στέλιο Φρυγανά, από το συνδυασμό «Τώρα»
  • Μελέτης Λέλης με αναπληρωματικό τον Σπύρο Νικολάου από το συνδυασμό «Μαζί με Όραμα»
  • Άγγελος Μακρυγιάννης αναπληρωματικό τον Χρήστο Γκίνη από το συνδυασμό «Όμορφες Πόλεις»

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνθέτουν τα μέλη:

  • Κωνσταντίνος Φυλακτός και Γιάννης Δήμας με αναπληρωματικά μέλη τον Σπύρο Κορώση και Σπύρο Τσιούνη από τη συμπολίτευση.
  • Θωμάς Κεφαλόπουλος και Γιώργος Στρατούρης με αναπληρωματικό μέλος τον Γιώργο Κουμπέτσο, από το συνδυασμό «Νέο Ξεκίνημα»
  • Παναγιώτης Μαργέτης με αναπληρωματικό τον Θεοδ. Μήτσο, από το συνδυασμό «Τώρα»
  • Δημήτρης Δάλλας με αναπληρωματικό τον Σπύρο Νικολάου από το συνδυασμό «Μαζί με Όραμα»
  • Χρήστος Γκίνης αναπληρωματικό τον Άγγελο Μακρυγιάννη από το συνδυασμό «Όμορφες Πόλεις»

Estonian wife in this manner, then you probably should not be satisfied with “old enough” and discover a way to steer clear of this potentially dangerous circumstance. Rather than trying to find matrimony with someone in the country, you should earliest understand serious thought in back of the complete circumstance.

In case you are enthusiastic about discovering partner on the web, it is necessary to consider that you could find a bride-to-be free of charge! Presently there are a large number of young ladies all over the world who does wish to turn into your bride-to-be.

You must exploit all their condition and benefit from their particular desire to find a other half. Acquiring partner overseas is not hard and comfortable. Take one minute and review these websites, and you will be inside the right track.

Thebest approach in order to meet young women in this manner is by joining “American or perhaps International Brides” going out with websites. In cases where you take advantage of all their chances, it is possible to use your life to a different level and discover the ideal partner.

Related posts