Μέτρα για την ενίσχυση της μελισσοκομίας στα Μέγαρα

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων, προκειμένου όσοι μελισσοκόμοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τις δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Για τη δράση 3.1, «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»:

Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών αξίας μέχρι 30,00€ ανά κυψέλη. Επιπλέον μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Για τη δράση 3.2, «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»:

Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Μαρτίου 2017  έως και 30 Ιουνίου 2017. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000€ με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

Δ) Να διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14/06/2017.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button