Πρόγραμμα της Περιφέρειας για την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αριθμ. 3714/110476/4-9-2014) οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Δ.Α για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2015-2016.

 

Το εν λόγω πρόγραμμα καλύπτει τις δράσεις:

 

Α) Την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων

Β) Την μετεγκατάσταση των αμπελώνων

 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως 15 Μαΐου 2015.

 

Με την Αίτηση–Υπεύθυνη δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλλει απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

 

Πληροφορίες: κ.κ. Οικονόμου Νικόλαος και Κυριακίδου Αγάπη, τηλ: 2131600812 & 2105540195, Fax: 2105563100, e-mail: [email protected].

Παρόμοια άρθρα

Back to top button