Πως θα ψηφίσουμε στις εκλογές της 26ης Μαΐου

Αλλαγές στην ψηφοφορία στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, της 26ης Μαΐου 2019 και στις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019.
Σε ποια εκλογικά κέντρα θα ψηφίσουμε ανά περίπτωση. Δείτε εδώ που ψηφίζουν οι ψηφοφόροι που ανήκουν στον Δήμο Μεγαρέων.

Κατ’ αρχήν για πρώτη φορά:

Α) Μετά την αναγνώριση του οικισμού «Κινέτα» ως Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων, οι κάτοικοι της Κινέτας, θα μπορούν να εκλέξουν τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου τους.
Β) Στις προσεχείς εκλογές μπορούν να ψηφίσουν και οι νέοι εκλογείς που διανύουν το 17ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2019, δηλαδή όλοι οι γεννηθέντες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίσθηκε ότι, για αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων άνω των 300, συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά σε «Α» και «Β».
  2. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Περιφερειακές Εκλογές , θα διεξαχθούν στα εκλογικά τμήματα με την διάκριση «Α».
  3. Η ψηφοφορία για τις Δημοτικές και τις εκλογές ανάδειξης Συμβούλων Κοινότητας , θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με την διάκριση «Β».
  4. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών, μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους ΜΟΝΟ για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  5. Οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , οι αποκαλούμενοι «Κοινοτικοί Εκλογείς» (όσοι είχαν υποβάλει μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019 σχετική αίτηση εγγραφής), μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους , τόσο για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και για τις Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.
  6. Στον Δήμο Μεγαρέων, συστάθηκαν με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, πενήντα πέντε (55) ζεύγη εκλογικών τμημάτων και ένα (1) μόνο εκλογικό τμήμα. Δηλαδή, εκατόν έντεκα (111) εκλογικά τμήματα συνολικά. Τα ζεύγη εκλογικών τμημάτων είναι στον ίδιο χώρο και σε συνεχόμενες αίθουσες στον ίδιο όροφο ώστε να προκύπτει χωροταξιακά η αλληλουχία τους.
  7. Η αρίθμηση των εκλογικών τμημάτων είναι «Α» και «Β», πλην του 5017 εκλογικού τμήματος Κινέτας, το οποίο είναι μονό, δηλαδή, δεν έχει «Α» και «Β».
  8. Σε κάθε εκλογικό τμήμα του ιδίου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο του ιδίου εκλογικού καταλόγου. Στα εκλογικά τμήματα με την διάκριση «Β», δεν θα χορηγηθεί ειδικός εκλογικός κατάλογος Ετεροδημοτών, διότι οι Ετεροδημότες δεν μπορούν να ψηφίσουν για τις Δημοτικές εκλογές
  9. Κάθε ψηφοφόρος, θα εισέρχεται στο εκλογικό τμήμα με την διάκριση «Α» και θα ψηφίζει για το Ευρωκοινοβούλιο και τις Περιφερειακές Εκλογές.

Συγκεκριμένα:

α) Για τις Ευρωεκλογές ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, θέτοντας μέχρι και τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του κόμματος που επιθυμεί.
β) Για τις Περιφερειακές Εκλογές και ειδικότερα για την Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής στην οποία υπάγεται ο Δήμος Μεγαρέων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, θέτοντας μέχρι και δύο (2) σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που επιθυμεί.

10. Αφού ολοκληρώσει την ψηφοφορία στο εκλογικό τμήμα με την διάκριση «Α», θα εισέλθει στο εκλογικό τμήμα με την διάκριση «Β», για να ψηφίσει για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές, ως εξής:

Για την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:

Τα ψηφοδέλτια της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων είναι διαφορετικά από εκείνα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου:
α) Οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Μεγάρων, συμπεριλαμβανομένων και των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους της Κοινότητας Κινέτας, μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, σε έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων και σε έναν (1) υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου.
β) Οι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Νέας Περάμου, μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, σε έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και σε έναν (1) υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Μεγάρων.

Για τις Κοινοτικές Εκλογές:

Τα ψηφοδέλτια είναι διαφορετικά για κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο

Στον Δήμο Μεγαρέων έχουμε τρία (3) Κοινοτικά Συμβούλια: Μεγάρων, Νέας Περάμου και Κινέτας.

Οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους, σε έναν (1) ή δύο (2) υποψήφιους Κοινοτικούς Συμβούλους, της Τοπικής Κοινότητας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι.

11. Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019, οι εκλογείς θα ψηφίσουν στα ίδια εκλογικά τμήματα που ψήφισαν την Κυριακή 26 Μαΐου, χωρίς να θέσουν Σταυρό προτίμησης, μόνο για τις Περιφερειακές Εκλογές, στην περίπτωση που δεν εκλεγεί Περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή και μόνο για τις Δημοτικές Εκλογές στην περίπτωση που δεν εκλεγεί Δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή, δεν θα ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές και για τις Κοινοτικές Εκλογές.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button