Πώς ψηφίζουμε στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου

Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. Η ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών θα γίνει την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής το οποίο έχει ως σκοπό να αποσυνδέσει την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.

Στο Δήμο Μεγαρέων υπάρχουν δυο εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη μελών του δημοτικού συμβουλίου, τα Μέγαρα με την Κινέττα και τη Νέα Πέραμο. Τα Μέγαρα, η Κινέττα και τη Νέα Πέραμο έχουν ξεχωριστό Συμβούλιο Κοινότητας. Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε το 50% των έγκυρων ψήφων συν μία ψήφο, είτε στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της «απλής αναλογικής των υπολοίπων», Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψήφιους των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Το ίδιο ισχύει και για τους Κοινοτικούς Συμβούλους.

Όσον αφορά τον σταυρό προτίμησης για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων, ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του σε υποψήφιο συνδυασμού σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του και υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου (έναν σταυρό) από τους υποψηφίους της άλλης εκλογικής περιφέρειας του Δήμου. Για την εκλογή Συμβούλων Κοινότητας, ο εκλογέας μπορεί να θέσει έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους του Κοινοτικού Συμβουλίου που θα είναι σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και σε ξεχωριστή κάλπη.

 

 

Ειρήνη Σακερλή
Υποψήφια Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων με την Ένωση Πολιτών

Παρόμοια άρθρα

Back to top button