Πεντακάθαρα τα νερά στην Κινέτα και τη Βαρέα

Πεντακάθαρα τα νερά στην Κινέτα και τη Βαρέα

Νέα ιστοσελίδα – Έπιπλο μουστάκας

Κατάλληλη για μπάνιο η θάλασσα και πεντακάθαρα τα νερά στην Κινέτα και στην Βαρέα

Από 9 έως 11 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτικός μικροβιολογικός έλεγχος από τη ΔΕΥΑ Μεγάρων στην θάλασσα της Κινέτας και στην Βαρέα.

Ενώ το αναμενόμενο γι αυτή την περίοδο αιχμής με τους χιλιάδες λουόμενους θα ήταν να βρεθεί έστω ένας μικρός αριθμός μικροβίων, τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. ως εξαιρετικής ποιότητας και τα νερά κατάλληλα για μπάνιο και πεντακάθαρα.

Δείγματα ελήφθησαν από την Κινέτα (θέση «Κάπταιν Τζών», «Λουμπιέ» και «Κοχύλι») και από την πλαζ στη Βαρέα.

Ιωάννης Μήτσος – Μαθήματα Μηχανολογίας – άρθρα

https://custom-roms.com/roms/game-gear/kick-and-rush-jpn need to pay meant for the game titles that you acquire to enable you to experience these people.

You can play a large number of online games that you cannot down load at no cost in your Android os Units. The Play Roms Web browser enables you to download the most used game titles just like Pong, Breakout, Apoplexy, Pac Guy, Chevy sonic The Hedgehog, and so forth You can enjoy the games and many of the greatest game titles happen to be classified within every single category.

Also you can enjoy one of the game titles internet, either you are working over a laptop or maybe a laptop and you need to do is get usage of your computer and you could love game titles that you could down load inside the top quality at no cost. The best part regarding the Play Roms Web browser is that it provides you usage of the modern online games without difficulty. The best part about this kind of browser is that it provides you access to the most well liked video games. All you need to do is get access to the latest computer software through the creator for you to take pleasure in the best game titles.

The designer features bundled the latest video gaming technology inside the most recent editions belonging to the game titles to be able to have fun with these people without difficulty. The video games that come with the Perform Roms Web browser never have recently been examined before the last rendition is usually released after which the sport is definitely analyzed again. You may download the latest online games from the required internet site of this builder, that will give you access to the best video games.

The programmers make that simple for the users to down load the online games. Once you get access to the down load site, you can down load the games effortlessly. You can have fun with the very best video games that you get inside the web browser. The Enjoy Roms Internet browser provides you with entry to the very best online games.

Related posts