Πειραματική εφαρμογή από τη ΔΕΥΑΜ για τον καθαρισμό του θαλασσίου περιβάλλοντος

Στην εγκατάσταση της Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Μεγάρων, δηλαδή στο βιολογικό της ΔΕΥΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη πειραματική εφαρμογή, στα πλαίσια του προγράμματος «Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas» (CLAIM), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon 2020), όπως πληροφορεί δελτίο τύπου από το γραφείο επικοινωνίας του δήμου Μεγαρέων.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων για τον καθαρισμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση των μάκρο και μικροπλαστικών που καταλήγουν στις θάλασσες, είτε από τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είτε από τις εκβολές των ποταμών. Παράλληλα, η συλλογή δεδομένων από την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, που αποσκοπούν στην πρόβλεψη των συγκεντρώσεων των µικρο- και µακρο-πλαστικών στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. έχει συνάψει σχετικό μνημόνιο συνεργασίας και φιλοξενεί στην Ε.Ε.Λ. Μεγάρων µία αυτοματοποιημένη συσκευή που απομακρύνει τα µικρο-πλαστικά με μέγεθος <5 mm, προλαμβάνοντας την είσοδό τους στη θάλασσα, ενώ θα επιχειρηθεί και μία μέθοδος διάσπασης των μικρότερων από 80 μm μικρο-πλαστικών, η οποία βασίζεται σε νανοτεχνολογία (φωτοκαταλυτική οξείδωση) με αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας, για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Το πρόγραμμα CLAIM, στο οποίο συμμετέχει και η ΔΕΥΑΜ, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πρόσκλησης Horizon 2020 BG07-2017, «Blue green innovation for clean coasts and seas» (Grant Agreement No. 774586). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 54 μήνες και περιλαμβάνει κοινοπραξία 21 συνολικά εταίρων από την Ευρώπη, την Τυνησία και τo Λίβανο, έξι από τους οποίους αποτελούν μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs). Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ενώ η εταιρία Waste et Water Sarl συμμετέχει ως εταίρος. Η επίσημη έναρξη του προγράμματος έγινε τον Νοέµβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022. Η δράση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες συνεργασίες με θέμα την έρευνα και τη διδασκαλίας, όπως με την Σχολή Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π., το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, την Πιλοτική Μονάδα Κοχλία Αφυδάτωσης Ιλύος της Ιαπωνικής εταιρίας ΑΜCON αλλά και σχολεία της περιοχής. Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button