Παρουσίαση δυο ακόμα βιβλίων από το Χρυσόστομο Σύρκο

Ο Μητροπολίτης Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Κωνσταντῖνος καί τό Γραφεῖον Νεότητος καί Κατηχήσεως ἔχουν τήν τιμή νά Σᾶς προσκαλέσουν διά τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου 2014 (ὥραν 6 μ.μ.) εἰς ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῶν βιβλίων τοῦ Χρυσόστομου Σύρκου: “Ἡ Ἑλληνική ἐποποιϊα 1940-1941” καί “Ἐμεῖς λέμε…οἱ Ἀρχαῖοι ἔλεγαν“, τά ὁποῖα ἐξέδωσεν τύποις τό Γενικόν Ταμεῖον Ἔργων Φιλαδελφίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ ἐκδήλωσις θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων καί τά βιβλία (τά ὁποῖα σημειωτέον θα διατεθοῦν δωρεάν) θά παρουσιάσουν ἡ κ. Τριανταφυλλιά Σαραφίδου-Σαμπράκου, Ἀν.Καθηγήτρια Γλωσσολογίας τοῦ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης καί ὁ κ. Χρῖστος Ρώμας, Θεολόγος-Φιλόλογος, τέως μέλος τοῦ Παιδαγωγικού Ἰνστιτούτου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button