Παράταση υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης επιδόματος στους πληγέντες της 15ης Νοεμβρίου

Παράταση προθεσμίας μέχρι 15 Ιουνίου για υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης επιδόματος, από πληγέντες από τη θεομηνία της 15 ης Νοεμβρίου 2017

Από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκδόθηκε απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ επιδόματος σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις φυσικές καταστροφές στις πληγείσες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Αφορά φυσικά όσους συμπολίτες της Νέας Περάμου και των Μεγάρων είχαν πληγεί από τη θεομηνία της 15 ης Νοεμβρίου 2017 και δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν σχετική αίτηση χορήγησης επιδόματος.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα κατατίθενται στο ΚΕΠ Νέας Περάμου.

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 22960 35262.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button