Παρασκευή στις 27 Νοέμβρη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων δια τηλεδιάσκεψης

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2020.

3. Επί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2021.

4. Περί καθορισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2021.

5.Περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2021.

6. Περί καθορισμού τελών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης για το έτος 2021.

7. Περί καθορισμού τελών & δικαιωμάτων χρήσεως Δημοτικών Κοιμητηρίων Μεγάρων & Νέας Περάμου για το έτος 2021.

8.Περί καθορισμού τέλους χρήσεως υπεδάφους για το έτος 2021.

9. Περί καθορισμού τέλους χρήσεως οδών – πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021.

10. Περί καθορισμού ετήσιου τέλους για τον χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου (κουβούκλιο) για το έτος 2021.

11. Περί καθορισμού τέλους εμποροπανηγύρεων για το έτος 2021.

12. Περί καθορισμού τελών διαφήμισης για το έτος 2021.

13.Περί καθορισμού ανταποδοτικού τέλους σήμανσης ζώων συντροφιάς για το έτος 2021.

14. Περί καθορισμού τελών ελλιμενισμού σκαφών για το έτος 2021.

15.Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Λαγού Ελευθερίου, ορισθέντος με την υπ’ αριθ. 285/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής «περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης εμπρός από την είσοδο του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., κατάστημα Μεγάρων (2117), επί της οδού Γ. Μαυρουκάκη στα Μέγαρα».

17. Συμμετοχή στον πανελλήνιο συντονισμό ΟΤΑ α’ & β΄ βαθμού για την ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες

18. Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μεγάρων προς την ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button