Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 3852/2010 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

 

Ως μέλη ορίζονται και εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

 

Επισημάνεται ότι προϋπόθεση για την συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο Συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα.  

 

Προκειμένου να οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Μεγαρέων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο (1/9/2014 έως 28/2/2017) καλούμε να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, τον εκπρόσωπο του φορέα σας με τον αναπληρωτή του έως την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, προσκομίζοντας ταυτόχρονα το καταστατικό του φορέα σας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για το έτος 2014.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Μιχάλαρος

Παρόμοια άρθρα

Back to top button