Ποιοτικός έλεγχος υδάτων σε γεωτρήσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεγαρέων

Με αφορμή μία αυξημένη ανησυχία που παρατηρείται τελευταία αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως  ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Ιωάννης Μαρινάκης ανέθεσε με απόφαση του τον Απρίλιο του 2012 στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) στο οποίο ανήκει το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (ΙΓΜΕΜ) την εκπόνηση σχετικής μελέτης για τον ¨ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ¨. Συνεπώς ο Δήμος έχει φροντίσει ήδη να εξασφαλίσει τους δημότες του αναθέτοντας αυτή τη μελέτη στο ΙΓΜΕ δηλαδή στον πιο αξιόπιστο, σχετικά με το εν λόγω θέμα, φορέα ο οποίος μάλιστα είναι και νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Μάλιστα να σημειωθεί πως αυτή η πρωτοβουλία δεν ήταν υποχρέωση του Δήμου, καθώς ο έλεγχος των υδάτων αποτελεί κατά νόμο υποχρέωση της Περιφέρειας. Mε υψηλό αίσθημα ευθύνης η διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων αναλαμβάνει πάντα τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Έτσι έπειτα από τη διερεύνηση στοιχείων της εθνικής και διεθνούς  βιβλιογραφίας, την αναζήτηση γεωλογικών και υδρολογικών δεδομένων για την περιοχή, αλλά και από αλλεπάλληλες επισκέψεις κλιμακίων του ΙΓΜΕ έτσι ώστε να αποκτηθεί γνώση της σημερινής πραγματικότητας της περιοχής, στο χρονικό διάστημα 9-7-2012 έως την 20-7-2012 πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες νερού. Έγιναν δειγματοληψίες νερού από γεωτρήσεις της περιοχής έχοντας διασφαλίσει προηγουμένως τη βέλτιστη χωρική κατανομή των γεωτρήσεων αυτών στην έκταση του Δήμου, έτσι ώστε να προκύψουν αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά για την περιοχή μας.

Από τα δείγματα που συλλέχθηκαν μετρήθηκαν φυσικοχημικοί παράγοντες όπως το pH, η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα και το δυναμικό οξειδοαναγωγής. Επίσης έγιναν αναλύσεις των δειγμάτων αυτών ως προς το σύνολο των κυρίων ιόντων και πληθώρας ιχνοστοιχείων συμπεριλαμβανομένου του εξασθενούς χρωμίου.

Η μελέτη αυτή για το χρώμιο επακριβώς αναφέρει πως ¨Αυξημένες τιμές ολικού και εξασθενούς χρωμίου εντοπίστηκαν σε στενή περιορισμένη ζώνη στις βορειοανατολικές παρυφές της πεδιάδας πλησίον του όρους Πατέρας. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται επίσης και από σχετικά υψηλές ιοντικές αναλογίες μαγνησίου ενώ γενικότερα τα ποιοτικά χαρακτηρίστηκα του υπογείου νερού αντιστοιχούν σε υδροχημικά περιβάλλοντα υπερβασικών οφιολιθικών πετρωμάτων. Επίσης από τη σχετική έρευνα που έγινε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης δεν προέκυψαν σε αυτή ρυπογόνες εστίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πήγες ανθρωπογενούς ρύπανσης των υπογείων νερών από ολικό και εξασθενές χρώμιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η παρουσία εξασθενούς χρωμίου στη συγκεκριμένη περιοχή αποδίδεται σε φυσικά αίτια και συγκεκριμένα στην παρουσία αποσαθρωμένων υπερβασικών πετρωμάτων εντός των ιζημάτων της περιοχής¨.

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται πως η οποιαδήποτε συγκέντρωση χρωμίου  μετρήθηκε όχι μόνο δεν είναι εκτός των θεσμοθετημένων ορίων, αλλά κυρίως δεν είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Συνεπώς ο ισχυρισμός για βυτία που απορρίπτουν βιομηχανικά απόβλητα σε γεωτρήσεις, και μάλιστα χωρίς αυτός να συνοδεύεται από στοιχεία, πια φαντάζει ατυχής.

Η μελέτη αυτή παραλήφθηκε την προηγούμενη ακριβώς εβδομάδα και δεν αναφέρεται, όπως προαναφέρθηκε, μόνο στο χρώμιο. Πρέπει λοιπόν τα νέα δεδομένα που εισάγει σχετικά με τους υδατικούς πόρους της περιοχής, έπειτα από ενδελεχή μελέτη τους, να συνεισφέρουν στον αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς.

Επίσης εδώ αξίζει να αναφερθεί πως τα ευρήματα της μελέτης του ΙΓΜΕ πρέπει να συνεκτιμηθούν με την έρευνα για τα υπόγεια ύδατα που διεξάγει ο τομέας υδατικών πόρων και περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου στα υπόγεια ύδατα στην ευρύτερη περιοχή του ανενεργού πλέον Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Μεγάρων. Στόχος της συνεργασίας του Δήμου με το Πολυτεχνείο, δηλαδή με ακόμα έναν αρμόδιο κρατικό φορέα, ήταν η διερεύνηση για τυχόν διαφυγή ρυπαντών από τον ΧΑΔΑ στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Αυτή ήταν και η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του θέματος, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, που έχει δρομολογηθεί έπειτα από τις αποτελεσματικές ενέργειες του Δήμου και την απαραίτητη αρωγή της Περιφέρειας Αττικής.  Μη ξεχνάμε πως στο παρελθόν, μετά από σειρά επισκέψεων τους, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος είχαν διαπιστώσει την απόρριψη στον ΧΑΔΑ Μεγάρων και μη αστικών απορριμμάτων.

Όλα τα παραπάνω καταστούν σαφή την ευαισθησία της διοίκησης του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας, καθώς όπως περιγράφηκε ανωτέρω είχε μεριμνήσει και είχε προληπτικά δράσει για τη διασφάλιση των κατοίκων της περιοχής. Οι προληπτικές αυτές δράσεις προγραμματίστηκαν χωρίς φυσικά να χρειαζόταν η προτροπή από καμία επιστολή σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Παρόλα αυτά θα συνεχίσει να είναι χρήσιμη και να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο η οιαδήποτε παρέμβαση και παρατήρηση από μέρους των ενεργών συμπολιτών μας.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο βιολογικός καθαρισμός πια λειτουργεί με ανανεωμένη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που η εγκατάσταση αυτή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που συνεισφέρουν καθημερινά στο να διαθέτει η παραλιακή ζώνη του Δήμου μας ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας και όχι απλά ¨εντάξει¨.

Είμαστε όμως και ιδιαίτερα χαρούμενοι που με αφορμή την επιστολή σας, ενημερώνοντας εσάς, θα υπενθυμίσουμε σε όλους τους δημότες της πόλης των Μεγάρων πως είναι δρομολογημένη από τη διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης της πόλης. Μάλιστα, έπειτα από την ένταξη της στο ΕΣΠΑ από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, η δημοπράτηση του έργου αυτού είναι προγραμματισμένη για τον προσεχή Νοέμβριο. Συνεπώς, σύντομα θα πάψει να υφίσταται στην πόλη των Μεγάρων, το πρόβλημα της κατανάλωσης νερού υποβαθμισμένου από τους σωλήνες αμιάντου του δικτύου ύδρευσης, όπως καταναλώνεται αυτή τη στιγμή. Εδώ να σημειωθεί πως αυτό θα είναι το πιο υψηλό έργο, από πλευράς προϋπολογισμού (18.000.000 €), στο λεκανοπέδιο Αττικής, χρηματοδοτούμενο 100% από το ΕΣΠΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button