Ωράριο ΚΕΠ Νέας Περάμου

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Νέας Περάμου

Από 1ης  Νοεμβρίου 2012  ωράριο λειτουργίας του

Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Νέας Περάμου

 

Ημέρες            Δευτέρα έως Παρασκευή

Ώρες:               08:00 έως 20:00

Παρόμοια άρθρα

Back to top button