Χειμερινή φυτοπροστασία σε ελιά και αμπέλι

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της ορθής γεωργικής πρακτικής και της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, κρίνεται απαραίτητο για τους παραγωγούς ελιάς και αμπέλου, να λάβουν αυτή την εποχή όλα τα προληπτικά μέτρα που έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των φυτών κατά την βλαστική περίοδο που θα αρχίσει σε λίγο.

 

Τα προληπτικά αυτά μέτρα συνδυάζονται με την εφαρμογή του κλαδέματος και περιγράφονται παρακάτω.
Αμπέλι
Μία σημαντική ομάδα ασθενειών της αμπέλου είναι οι ασθένειες του ξύλου. Οφείλονται σε μύκητες διαφόρων γενών με χαρακτηριστικά συμπτώματα, εμφανίζονται σε νεαρά και ηλικιωμένα πρέμνα και μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν την ξήρανσή τους.
Οι κυριότερες ασθένειες ξύλου είναι: η Ίσκα που οφείλεται στους Βασιδιομύκητες Phellinus igniarious & Stereumhirsutum και η Ευτυπίωση που οφείλεται στο μύκητα Eutypa lata. Επίσης σημαντική ασθένεια της αμπέλου είναι και η Φώμοψη που οφείλεται στο μύκητα Phomopsis viticola.
Τα καλλιεργητικά – προληπτικά μέτρα που προτείνονται για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών είναι:

  • Καθυστέρηση του κλαδέματος όσο πιο αργά γίνεται, κοντά στο φούσκωμα των ματιών και εφαρμογή   του κλαδέματος με ξηρό καιρό.
  • Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων ή ύποπτων τμημάτων των πρέμνων τα οποία όμως πρέπει να έχουν επισημανθεί την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα.
  • Περιορισμός των μεγάλων τομών κλαδέματος και επικάλυψή τoυς με κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα όπου χρειάζεται να γίνουν.
  • Κλάδεμα πρώτα των υγιών πρέμνων και στη συνέχεια των ύποπτων ή προσβεβλημένων και στο ενδιάμεσο απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης.

 

Να σημειωθεί ότι πρέπει να αποφεύγονται τα κλαδέματα στις περιόδους που επικρατούν παγετοί.

Ελιά
Σε ελαιόδεντρα που είναι προσβεβλημένα από το βακτήριο Pseudomonas savastanoi pv savastanoi (προκαλεί την ασθένεια της βακτηρίωσης ή καρκίνωσης της ελιάς) προτείνεται να γίνει ένα προσεκτικό κλάδεμα – καθάρισμα έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα μολυσμένα τμήματα των φυτών. Στα προσβεβλημένα δένδρα προτείνεται μετά το κλάδεμα ή καθάρισμα καθώς επίσης και μετά από παγετό ή χαλάζι να γίνεται αμέσως επέμβαση με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από το βακτήριο.
Τα τελευταία χρόνια, σταελαιοκτήματα της ΠΕ Σερρών εμφανίζεται έντονα η ασθένεια του κυκλοκονίου που οφείλεται στο μύκητα Spilocaea oleagina. Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια. Σε σοβαρές προσβολές προκαλείται έντονη φυλλόπτωση και τα δένδρα οδηγούνται σε μείωση της παραγωγής έως και ολική ακαρπία. Για να πραγματοποιηθούν οι μολύνσεις χρειάζεται απαραίτητα σταγόνα νερού και θερμοκρασία 7-250C με άριστη τους 12-150C.

 

Η διενέργεια ενός σωστού κλαδέματος βοηθά στον καλύτερο αερισμό και φωτισμό του εσωτερικού της κόμης και περιορίζει την υγρασία του φυλλώματος που ευνοεί την εμφάνιση της συγκεκριμένης ασθένειας. Πάντοτε συνιστάται ψεκασμός μετά το κλάδεμα με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή, ο ψεκασμός κρίνεται απαραίτητος ιδιαίτερα σε υγρές περιοχές, σε νεαρά δενδρύλλια και σε πυκνοφυτεμένους ελαιώνες.
Γενικές οδηγίες για τη διενέργεια χειμερινών ψεκασμών.
Οι χειμερινοί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα συνιστώνται στις περιπτώσεις προσβολής των δένδρων από μυκητολογικές και βακτηριολογικές προσβολές που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη βλαστική περίοδο και αποβλέπουν στον έλεγχο ή τη μείωση του αρχικού μολύσματος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση την επόμενη άνοιξη. Γίνονται συνήθως στον πλήρη λήθαργο, με ήπιο καιρό, χωρίς βροχή ή άνεμο και θερμοκρασία μεγαλύτερη από τους 5 βαθμούς Κελσίου.
Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτσι όπως αναγράφονται στην ετικέτα.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button