Οι καταλυτικές αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2023 στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Με 9 αλλαγές επιτυγχάνεται αυξημένη νομιμοποίηση του εκάστοτε δημάρχου ή περιφερειάρχη

Παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο νόμου για το νέο εκλογικό σύστημα σε ό,τι αφορά στην εκλογή δημοτικών και περιφερειακών Αρχών, από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Σ. Πέτσα.

Αν όλα πάνε βάσει του νέου νομοσχεδίου και εφαρμοστεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, τότε επιτυγχάνεται αυξημένη νομιμοποίηση του εκάστοτε δημάρχου ή του περιφερειάρχη και εξασφάλιση πλειοψηφίας στα αιρετά όργανα.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

-Επαναφέρεται η 5ετής θητεία για τους Δημάρχους και Περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023.

-Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

-Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43%, 1% μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυσε στις εκλογές του 2006.

-Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

-Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές.

-Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των «κοινοτικών Αρχών» η οποία δημιούργησε έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος.

-Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του Δημάρχου στα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.

-Σε μικρότερες Δημοτικές Κοινότητες ο εκπρόσωπός τους εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφίων και εκτός συνδυασμών.

-Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό Σώμα οι υποψήφιοι.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button