Δίπλωμα οδήγησης: αλλαγές για εκπαίδευση και εξετάσεις

Εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών και από την ηλικία των 17 ετών

Το νέο πλαίσιο και όλες τις αλλαγές που έρχονται, μέσω νομοσχεδίου, στην εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο της Πέμπτης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλής και ο υφυπουργός κ. Γ. Κεφαλογιάννης.

Το νέο νομοσχέδιο, εισάγει την εκπαίδευση των υποψηφίων από την ηλικία των 17 ετών και μεταξύ άλλων θεσπίζει:

– Ειδική θεωρητική εκπαίδευση για συγκεκριμένες κατηγορίες υποψηφίων οδηγών.

– Διάθεση των ερωτηματολογίων των θεωρητικών εξετάσεων σε άλλες γλώσσες πέραν της ελληνικής, καθώς και στη νοηματική.

– Αυστηροποίηση του ελέγχου της διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, με καθορισμό ελέγχου ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

– Ειδική θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών, καθώς και ειδική θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψηφίων.

– Καταγραφή της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων οδηγών με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την διασφάλιση της διαφάνειας.

– Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης, καθώς και Μητρώου Εποπτών.

– Αποζημίωση εξεταστών και εποπτών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

– Πρόβλεψη συστήματος αξιολόγησης της διαδικασίας πρακτικών εξετάσεων, καθώς και του έργου των εξεταστών.

– Ίδρυση Ιδιωτικών Κέντρων Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα (τύπου «ΗΝΙΟΧΟΣ»).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button