Οδηγίες για την υποβολή ενστάσεων της ΕΕΤΑΑ

Δημοσιεύθηκαν στις Ιουλίου από την ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020».

Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιούν από τις 13 μέχρι τις 17 Ιουλίου στις 24:00, οι ενδιαφερόμενες-οι που είδαν το όνομά τους στους προσωρινούς πίνακες της ΕΕΤΑΑ.

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τις αιτούσες μόνον ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων.

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για την υποβολή ένστασης στο παρακάτω έγγραφο:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button