Ο Δήμος έτοιμος να αντιμετωπίσει περίπτωση μη συνέχισης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

Έτοιμος να εφαρμόσει εναλλακτικό σενάριο για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι ο δήμος Μεγαρέων.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου, παρουσία της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», κ. Β. Μαυροειδή, της Αντιπροέδρου κ. Α. Κοροβέση και του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Γ. Σακελλαρίου, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η λειτουργία του προγράμματος με το ίδιο ακριβώς καθεστώς λειτουργίας, όπως ήταν αυτό μέχρι σήμερα.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και κυρίως αυτή του προσωπικού, αφού είναι γνωστό ότι το μέχρι σήμερα απασχολούμενο προσωπικό εργαζόταν με σχέση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία ανανεωνόταν αυτοδίκαια με την ανανέωση χρηματοδότησης του προγράμματος από το ΕΣΠΑ.

Από τη συζήτηση φάνηκε ότι το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. και του δήμου είναι αρκετό για τη συνέχιση του προγράμματος.

Ελπίδα όλων είναι να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τους υπάρχοντες εργαζόμενους. Είναι κοινή η παραδοχή όμως ότι σε κάθε περίπτωση ο δήμος πρέπει να λειτουργήσει προληπτικά και να είναι έτοιμος για την εφαρμογή εναλλακτικής λύσης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button