Ο Αθ. Μπούρας χαιρετίζει με ικανοποίηση τη θετική εξέλιξη για την ανέγερση του 4ου δημοτικού σχολείου Μεγάρων

Δελτίο τύπου από το γραφείο του αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Δυτικής Αττικής της ΝΔ, Αθανασίου Μπούρα, αναφέρεται στην υπογραφή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα, της Απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Ανέγερση 4ου Δημοτικού σχολείου Μεγαρέων» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Απόφαση ένταξης ανέγερσης 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαρέων

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο κ. Μπούρας, με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει αυτή τη θετική εξέλιξη, έχοντας πάντα την πεποίθηση, ότι οι βελτιώσεις σε δομές στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button