Νέο πρόγραμμα voucher από τον ΟΑΕΔ για 80.000 ανέργους με εκπαιδευτικό επίδομα 1.000 ευρώ

Αναμένονται προγράμματα κατάρτισης διάρκειας από 50 έως 200 ώρες Θεωρίας με Πιστοποίηση στα πλαίσια υλοποίησης «Προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει :

– Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
– Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η εγγραφή ωφελούμενων στο πρόγραμμα θα γίνεται κατά προτεραιότητα και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για πληροφορίες καλέστε στο: 2296023456

Παρόμοια άρθρα

Back to top button