Νέα σημαντικά έργα σε Κινέττα και Ακρογιάλι Νέας Περάμου

Σε συνέχεια των προσπαθειών της Δημοτικής αρχής και προσωπικά του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη, για την βελτίωση των έργων υποδομής στο Δήμο Μεγαρέων, τα δύο παρακάτω νέα κατασκευαστικά έργα μπαίνουν στην τελική ευθεία χρηματοδότησης:

 

α) Κατασκευή οδικού δικτύου Κινέττας για τη διασύνδεσή της με Ν.Ε.Ο.Α.Κ., προϋπολογισμού 7.676.400 €.

β) Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Ν. Περάμου Δήμου Μεγαρέων, προϋπολογισμού 5.170.000 €.

 

Σύμφωνα με δήλωση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Σταμούλη, η Δημοτική Αρχή ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και τη Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας, ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button