Με υπαιτιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος έγινε Διακοπή εργασιών στο έργο της Ύδρευσης από 3 Ιουνίου 2015

Το έργο  «Αντικατάσταση αγωγών  ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων» έως της 2/6/15 εξελισσόταν κανονικά και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 

Από της 3/6/2015 βρίσκεται σε διακοπή εργασιών  μετά  την  δήλωσης ειδικής διακοπής εργασιών που κατατέθηκε  από την Ανάδοχο εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ λόγω μη πληρωμής του 11ου λογαριασμού του έργου.

 

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως Δ/νουσα Υπηρεσία του παραπάνω έργου, όπως δηλώνει ο Αντιδήμαρχος κ.Κώστας Καράμπελας, έκανε δεκτή την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών διότι σύμφωνα με τον Νόμο 3669/08 άρθρο 53 παρ.9, έχει παρέλθει δίμηνο από την κατάθεση λογαριασμού της αναδόχου εταιρείας , χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει πληρωθεί.

 

Η καθυστέρηση πληρωμής του λογαριασμού ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης διευκρινίζει ότι, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή της Αναδόχου εταιρείας, αλλά στην Τράπεζα της Ελλάδος αφού τα κονδύλια  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεσμεύτηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της επικείμενης συμφωνίας με τους εταίρους. Γενικότερα τα περισσότερα έργα σε Εθνικό Επίπεδο είναι σε διακοπή εργασιών για τον ίδιο λόγο

 

Παρόλα αυτά και κατ’ εξαίρεση της έγκρισης διακοπής εργασιών,  η Δ/νουσα Υπηρεσία  ζήτησε από  την ανάδοχο εταιρεία να ασφαλτοστρώσει τα τμήματα των οδών τα οποία έχουν διανοιχτεί  για την τοποθέτηση των σωλήνων ύδρευσης και δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί, αφού κακοποιούν το περιβάλλον με την εκλυόμενη σκόνη, επιβαρύνουν την υγεία των κατοίκων, υποβαθμίζουν την εμπορική κίνηση των περιοχών ενώ παράλληλα εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για την ασφάλεια οχημάτων, πεζών, δίτροχων κλπ.

 

Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων και προσωπικά ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ζητεί την καταννόηση των συμπολιτών γι’ αυτήν την ταλαιπωρία που υφίστανται. Και δηλώνει: « Ελπίζουμε ότι αυτή η κατάσταση θα είναι προσωρινή κι όχι για μεγάλο διάστημα ενώ η ολοκλήρωση του έργου θα δώσει μόνιμη λύση, αφού το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος και ασφαλώς θα προσφέρει στους συμπολίτες καλύτερη ποιότητα ζωής».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button