Μαζί με Όραμα: Προτάσεις «Περί επιβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας»

Ο δημοτικός συνδυασμός «Μαζί με Όραμα» εκφράζει την αντίθεση του σε ορισμένα σημεία της απόφασης με αριθμό 202/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Μεγαρέων με την οποία κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και καθορίστηκε η επιβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020. Ο συνδυασμός μέσω του επικεφαλής του Κλεάνθη Βαρελά, κατέθεσε τις παρακάτω προτάσεις για το πρώτο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «περί επιβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και καθορισμού αυτού για το έτος 2020».

Δείτε το δελτίο τύπου:

– Παρατηρούμε ότι τα δημοτικά τέλη των κατοικιών στην περιοχή της Κινέτας και του Αλεποχωρίου είναι αυξημένα σε σχέση με αυτά των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Οι πολίτες στις περιοχές αυτές καλούνται να καταβάλλουν υψηλότερα τέλη προφανώς λόγω της μεγαλύτερης απόστασης από την μητρόπολη και του μεγαλύτερου κόστους της μετακίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και του προσωπικού. Έχουμε παρατηρήσει ότι η Κινέτα και το Αλεποχώρι δεν απολαμβάνουν την ανταπόδοση των καταβαλλόμενων τελών ενώ χρησιμοποιούνται μέθοδοι που ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες και δεν εφαρμόζονται σύγχρονες τακτικές εξοικονόμησης πόρων. Προτείνουμε την εξομοίωση των δημοτικών τελών στις περιοχές της Κινέτας και του Αλεποχωρίου με αυτών των Μεγάρων και της Νέας Περάμου και την εξεύρεση σύγχρονων τρόπων μείωσης των απορριμάτων ή/και αποκομιδής αυτών καθώς και εξεύρεση σύγχρονων τρόπων μείωσης των δαπανών ηλεκτροφωτισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 2019     ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 2020 
Κατοικίες  1,15  1,15 
Για στεγασμένους χώ-ρους επιχ/σεων εμβ. έως 6.000μ2  2,35  2,35 
Για στεγασμένους χώ-ρους επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2  1,35  1,35 
Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεωνεμβ. μέχρι 6.000μ2  0,84  0,84 
Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2  0,24  0,24 

– Η περιοχή της Κινέτας έχει δοκιμαστεί πολλάκις από τις καταστροφές των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θεωρείται δεδομένο ότι καθ΄όλη τη διάρκεια του 2020 οι κάτοικοί της θα συνεχίσουν να είναι πλήρως εκτεθειμένοι σε έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Προτείνουμε την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (νόμος 4566/2018), δηλαδή την επιβολή μηδενικών τελών σε κάθε κατοικία που έχει δεχτεί πλήγμα από τα φυσικά και καιρικά φαινόμενα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

– Η εισήγηση αναφέρει ότι οι ανάπηροι με βαθμό αναπηρίας άνω του 80% και πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Όπως γνωρίζουμε η πολιτεία παρέχει προνοιακά επιδόματα και άλλες παροχές σε άτομα με αναπηρία άνω του 67%. Προτείνουμε την απαλλαγή των δημοτικών τελών σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% με τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια της εισήγησης.

– Στο μέρος που αφορά τους πολύτεκνους αναφέρεται ότι αυτοί έχουν 100% απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για όσους έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αν το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά ένα λεπτό του ευρώ οι πολύτεκνοι καλούνται να καταβάλλουν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με μηδενική έκπτωση. Προτείνουμε διεύρυνση του εισοδηματικού κριτηρίου στα 30.000 ευρώ και τη δημιουργία κλίμακας με την παροχή έκπτωσης από τα 30.000 ευρώ και άνω.

– Στο μέρος που αφορά τους τρίτεκνους αναφέρεται ότι αυτοί απαλλάσσονται πλήρως των τελών εφόσον το πραγματικό ετήσιο εισόδημα τους είναι μηδενικό ενώ αν είναι έως 30.000 ευρώ έχουν έκπτωση 50%. Η μη ύπαρξη κλίμακας δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις όπου για παράδειγμα τρίτεκνος με εισόδημα 1 ευρώ χάνει την πλήρη απαλλαγή των τελών. Προτείνουμε τη πλήρη απαλλαγή των τρίτεκνων από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με εισόδημα έως 30.000 ευρώ και τη δημιουργία εκπτωτικής κλίμακας από τα 30.000 ευρώ και άνω.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button