Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο της Πάχης λόγω εργασιών συντήρησης ασφαλτοτάπητα

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ασφαλτοτάπητα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στον ευρύτερο χώρο του Α/Κ Πάχης, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, για το χρονικό διάστημα από 23 έως 26-2-2016, κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 17.00΄, ως εξής:

 

Περιοχή 1η:

Α΄ ΦΑΣΗ:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην κάθετη οδό Μεγάρων – Πάχης (Ε.Ο. Μεγάρων  – Πάχης) από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Μέγαρα στην κατεύθυνση από Κόρινθο προς Αθήνα έως και τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αθήνα και για μέγιστο μήκος 60μ., ρεύμα κυκλοφορίας από Μέγαρα προς Πάχη.

 

Β΄ ΦΑΣΗ:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην κάθετη οδό Μεγάρων – Πάχης (Ε.Ο. Μεγάρων  – Πάχης) από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Μέγαρα στην κατεύθυνση από Κόρινθο προς Αθήνα έως και τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Αθήνα και για μέγιστο μήκος 60μ., ρεύμα κυκλοφορίας από Πάχη προς Μέγαρα.

 

Περιοχή 2η:

Α΄ ΦΑΣΗ:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην κάθετη οδό Μεγάρων – Πάχης (Ε.Ο. Μεγάρων  – Πάχης) από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Μέγαρα στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο έως και τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Κόρινθο και για μέγιστο μήκος 60μ., ρεύμα κυκλοφορίας από Πάχη προς Μέγαρα.

 

Β΄ ΦΑΣΗ:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην κάθετη οδό Μεγάρων – Πάχης (Ε.Ο. Μεγάρων  – Πάχης) από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Μέγαρα στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Κόρινθο έως και τη συμβολή της με τον κλάδο εισόδου της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. προς Κόρινθο και για μέγιστο μήκος 60μ., ρεύμα κυκλοφορίας από Μέγαρα προς Πάχη.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button