Ξεκίνησε το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών

 Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε και φέτος το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, από την πρώτη μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς.

 Στην Περιφέρεια Αττικής συνολικά μεταφέρονται καθημερινά 20.196 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική εξυπηρετούνται 3.366 μαθητές με 161 δρομολόγια  με μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής οχήματα.

Αναλυτικά :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατανομή δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δυτ. Αττικής ανά Δήμο
Δήμος Αρ. δρομολογίων Αρ. Μαθητών
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 37 1368
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 33 483
ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 11 265
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 49 879
ΦΥΛΗΣ 5 74
Σύνολα 135 3069

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή δρομολογίων Ειδικών Σχολείων Δυτ. Αττικής ανά Δήμο
Δήμος εξυπηρετούμενων Ειδικών Σχολείων Αρ. δρομολογίων Αρ. Μαθητών
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 22 243
ΦΥΛΗΣ 4 54
Σύνολα 26 297

Επιπλέον η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε φάση ανεύρεσης αναδόχου μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για την μεταφορά  Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) από τον τόπο διαμονής τους προς τις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας μετά και από την σχεδίαση δρομολογίων μεταφοράς που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button