ΠΕ Δ. Αττικής: Άσκηση επί χάρτου για πρόληψη και αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με δελτίο τύπου ενημερώνει ότι «την Παρασκευή 31 Μαΐου, στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώθηκε στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής με τη συνεργασία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), Άσκηση Επί Χάρτου με την κωδική ονομασία «PLANET THEIA 2024-ΔΑ».

Την Άσκηση τίμησαν με την παρουσία τους και τοποθετήθηκαν:
– Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής Λεωνίδας Μανωλάκος.
– Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς.
– Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών Λώλος Βασίλειος.
– Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής Νίκος Πασσάς.
– Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Ο.Α.Σ.Π. Ασημίνα Κούρου.
– Εμπλεκόμενοι Άσκησης (ασκούμενοι, υποστηρικτικές ομάδες, εθελοντές, αξιολογητές).

Ο σκοπός διεξαγωγής της Άσκησης αφορούσε στον έλεγχο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασίας – επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Αναλυτικότερα συζητήθηκαν:
– Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.
– Η βελτίωση του συντονισμού, των επικοινωνιών και της διαχείρισης πληροφορίας.
– Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και υλικών).
– Η δοκιμασία της διαδικασίας σύγκλησης και λειτουργίας Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) στο χώρο του συμβάντος.

Δημιουργία προϋποθέσεων προσομοίωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπου η λήψη αποφάσεων γίνεται υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς καλωσορίζοντας ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και μεταξύ άλλων δήλωσε σχετικά:

«Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ασκήσεων είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η διενέργεια των ασκήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα συνιστά την πιο ασφαλή μέθοδο για την τακτική και σε βάθος δοκιμασία, εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, επάρκειας, αλλά και του επιτυχούς συντονισμού των φορέων που καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Τέλος, η εν λόγω Άσκηση αποτιμήθηκε ως μια σημαντική πρωτοβουλία, οι παραβρισκόμενοι έδρασαν με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που είχαν να διαχειριστούν, ενώ επιβεβαιώθηκε και η κρισιμότητα του συντονισμού και της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button