Έκτακτες διακοπές κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Μεγάρων και Κινέτας

Νυκτερινές διακοπές κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Μεγάρων και Κινέτας λόγω εργασιών στις Σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

Νυκτερινές διακοπές κυκλοφορίας από τις 22:00 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας, θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή των σηράγγων της Κακιάς Σκάλας:

– την Τρίτη 18/09 στη κατεύθυνση προς Κόρινθο, ενώ η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα δεν επηρεάζεται και λειτουργεί κανονικά
– την Τετάρτη 19/09 στην κατεύθυνση προς Αθήνα, ενώ η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Κόρινθο δεν επηρεάζεται και λειτουργεί κανονικά

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω νυκτερινών διακοπών κυκλοφορίας, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μεταξύ των κόμβων Μεγάρων (ΧΘ 38,5) και Κινέτας (ΧΘ 55,5) στην Παλαιά ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών, θα υλοποιηθούν τις αντίστοιχες μέρες της επόμενης εβδομάδας δηλαδή την Τρίτη 25/09 και την Τετάρτη 26/09 κατ’ αντιστοιχία.
Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση του Συστήματος Αυτοματισμού των εγκαταστάσεων του συμπλέγματος των Σηράγγων Κακιάς Σκάλας και τη λειτουργική ενσωμάτωσή του στην Κεντρική Εφαρμογή Διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου.
Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

 

 

Night traffic closures between Megara and Kineta Interchanges

due to works in the Kakia Skala Tunnels

 

Night traffic closures will be implemented in the area of Kakia Skala Tunnels from 22.00 in the night to 06.00 in the morning of the next day as follows:

       on Tuesday 18/09, in the direction to Korinthos, while the traffic in the direction to Athens will not be affected;

       on Wednesday 19/09, in the direction to Athens, while the traffic in the direction to Korinthos will not be affected.

During the above night traffic closures, the traffic will be diverted to the Old National Road of Athens – Korinthos between Megara I/C (k.p. 38.5) and Kineta I/C (k.p. 55.5).

In the event that the said works will not be implemented, they will be carried out on the relevant days of the next week, i.e. on Tuesday 25/09 and Wednesday 26/09 respectively.

The said traffic arrangements are necessary to upgrade the Automation System of the Kakia Skala Tunnels complex and for its operational integration in the Central Management Application of the motorway.

Olympia Odos would like to thank the drivers for their understanding and invites them to comply with the relevant worksite signage and the instructions of the Traffic Police, as well as to be particularly careful when crossing the said area.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button