Μέχρι τις 28/06 οι αιτήσεις της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Από το Σάββατο 8 Ιουνίου έχει ανοίξει η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για δωρεάν θέσεις παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2019-2020. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 28η Ιουνίου 2019.

Το πρόγραμμα αφορά δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς που είναι ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα καθώς και άνδρες που είναι χήροι ή κάτοχοι δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ). Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση, πρέπει:
1. Να αναζητήσει το έντυπο της «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

2. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες.

3. Να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης», όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΗΚΕΔΗΜΕ (βρεφονηπιακός σταθμός Κουρκούρι, βρεφονηπιακός σταθμός Μελί, βρεφικός σταθμός Μελί Μεγάρων) προκειμένου να διευκολυνθούν για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους έγκυρα και για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Κυριακούλειο Μέγαρο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΔΗΚΕΔΗΜΕ.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button