«Κοινωνία Πάχης»: Ερωτηματικά για τις εργασίες κατά μήκος του στρατοπέδου Δελαπόρτα

Ποιος και με ποια άδεια έκανε τις εργασίες αυτές και σε τι αποσκοπούν;

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Κοινωνία Πάχης» απευθύνει Ερώτηση προς τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Μεγαρέων, τη Δασική Υπηρεσία, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το δήμο Μεγαρέων – δημοτικό συμβούλιο και τέλος προς το ΑΤ Μεγάρων, σχετικά με τη διενέργεια εργασιών διάνοιξης και διαπλάτυνσης του δρόμου κατά το μήκος του Στρατιωτικού Αεροδρομίου Μεγάρων.

Αξιότιμοι κύριοι,

Ενημερωθήκαμε από συμπολίτες μας ότι στην περιφερειακή οδό του στρατοπέδου Δελαπόρτα (όπου δραστηριοποιείται το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Μεγάρων) που το περιβάλλει νοτίως και οδηγεί στην είσοδο της βάσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκτελούνται εργασίες διάνοιξης και διαπλάτυνσης του δρόμου καθόλο το μήκος του.

Σε επιτόπια επίσκεψη που έκαναν μέλη του συλλόγου μας στην περιοχή, διαπιστώσαμε ότι όντως έχουν γίνει εκχερσώσεις και διαπλατύνσεις από οδοποιητικό μηχάνημα σε όλο το μήκος της οδού, όπως προκύπτει και από τις φωτογραφίες που επισυνάπτουμε.

Μάλιστα σε κάποια σημεία έχουν εκριζωθεί και μικρές ελιές!

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα κάτωθι:

1. Ποιος και με ποια άδεια έκανε τις εργασίες αυτές και σε τι αποσκοπούν;

2. Ποιος και με ποια άδεια ξερίζωσε τα δένδρα που υπήρχαν παραπλεύρως του δρόμου και εάν η δασική υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν email έχει δώσει σχετική άδεια;

3. Εάν οι εργασίες αυτές έχουν σχέση με την διέλευση των καλωδίων υψηλής τάσης της διασύνδεσης με την Κρήτη;

4. Εάν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια εκτέλεσης εργασιών από το δήμο Μεγαρέων ή την αρμόδια πολεοδομία που αφορά το καλώδιο, δεδομένου ότι τόσον ο δήμος Μεγαρέων όσον και οι σύλλογοι και κάτοικοι της περιοχής έχουν προσφύγει στο ΣτΕ με διαφορετικά δικόγραφα, εναντίον της διέλευσης αυτής από το δήμο μας.

Έχοντας έννομο συμφέρον εξαιτίας του ότι και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είμαστε και έχουμε προσφύγει σχετικά στο ΣτΕ, παρακαλούμε για την άμεση έγγραφη ενημέρωση μας για να προχωρήσουμε στα νόμιμα.

Επίσης καλούμε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες αποστέλουμε την αναφορά μας αυτή να προχωρήσουν σε κάθε νόμιμη ενέργεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, σε κάθε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οι εργασίες αυτές παραβαίνουν τον νόμο.

Με τιμή
Κοινωνία Πάχης

Παρόμοια άρθρα

Back to top button