ΚΚΕ: Προτάσεις νόμου του ΚΚΕ που καταψηφίστηκαν τα Αστικά κόμματα

Οι Προτάσεις Νόμου του ΚΚΕ που καταψήφισαν με συνοπτικές διαδικασίες τα Αστικά κόμματα

Ξεσκεπάζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες τροπολογίες του Κόμματος για την ανακούφιση εργαζομένων και συνταξιούχων
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των τροπολογιών του ΚΚΕ, που αποτελούν πάγιες διεκδικήσεις του εργατικού – λαϊκού κινήματος.
***
Για να μη μειωθούν οι συντάξεις
Η τροπολογία για τις συντάξεις, που στηρίζει τον αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων και το αίτημά τους για κατάργηση του νόμου που προβλέπει τον «επανυπολογισμό» και την περικοπή της «προσωπικής διαφοράς», προβλέπει: «Οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12/5/2016 (…) κύριες συντάξεις (…) συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό και εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια του σχετικού δικαιώματος. Οι διατάξεις των άρθρων 14 ν. 4387/2016 (“Αναπροσαρμογή συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων”) και 33 ν. 4387/2016 (“Αναπροσαρμογή συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων”), όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται, καθώς και άλλη αντίθετη διάταξη».

Για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά
Με την τροπολογία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, το ΚΚΕ επαναφέρει τη διεκδίκηση για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Η ίδια η τροπολογία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις (…) που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.
Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται».
Ενάντια στο «βραχνά» των χρεών προς δήμους
Η τροπολογία για τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η διαγραφή κάθε είδους χρεών, βεβαιωθέντων ή μη, προς τους δήμους ολόκληρων ή εν μέρει για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, (…) και για περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών ή μείωση ή δοσοποίησή τους.
Οι ΔΕΥΑ και τα ΝΠΔΔ των δήμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους μπορούν να αποφασίζουν κατά αντιστοιχία και με τα ίδια κριτήρια μετά από αίτηση των χρηστών τους. Οι ΔΕΥΑ μπορούν επίσης να θεσπίζουν διαγραφή χρεών ολοκληρωτικά ή εν μέρει, καθώς και τη δοσοποίησή τους για επαγγελματίες και αγρότες που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα και των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Με την ίδια απόφαση τίθενται τα εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών ή μείωση ή δοσοποίησή τους».

Για τις συντάξεις χηρείας
Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για να αποκατασταθούν οι συντάξεις χηρείας αναφέρει:

«1. Καταργείται το άρθρου 12 του Ν. 43872016, που αφορά τις συντάξεις χηρείας αλλά και στο σύνολό του.
2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ασφάλισης μέσα στην 5ετία πριν από το θάνατο, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:
Α. Ο επιζών σύζυγος
Ο επιζών σύζυγος δικαιούται τη σύνταξη χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τα όρια ηλικίας και ως προς το χρόνο που διανύθηκε από την τέλεση του γάμου μέχρι το θάνατο του θανόντος συζύγου.
Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη ανεξάρτητα αν εργάζεται ή αν λαμβάνει και άλλη σύνταξη και μέχρι τη λήξη του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος (όπως ενδεικτικά με θάνατο ή νέο γάμο).
Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιημένα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά.
Τα τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και αν σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη ανεξάρτητα αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου παραπάνω ορίου ηλικίας τους, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά το θάνατο του γονέα.
Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης του θανόντος γονέα.
Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή που είχε δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και προσδιορίζεται σε ποσοστό 70% αυτής αν πρόκειται για ένα δικαιούχο πρόσωπο, προσαυξανόμενο αν δικαιούχα είναι και άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button