Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Αλεποχωρίου μέχρι τον Οκτώβρη

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου ακαθάρτων, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδικά τμήματα περιοχής Δήμου Μεγαρέων, για το χρονικό διάστημα από 29/7/2015 έως 29/10/2015, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με εξαίρεση τις ημέρες των αργιών, ως εξής:

 

Α΄ΦΑΣΗ

 • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γερμανικός Δρόμος και Θωμά Μώλου, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώρι, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δεξιά στην οδό Γερμανικός Δρόμος, αριστερά στην οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Γερμανικός Δρόμος, έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γερμανικός Δρόμος έως τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.
 • Μονοδρόμηση της οδού Γερμανικός Δρόμος, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου.
 • Μονοδρόμηση της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Γερμανικός Δρόμος προς και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Β΄ΦΑΣΗ

 • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μυκάλης και Θηβών, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώρι, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δεξιά στην οδό Θωμά Μώλου, αριστερά στην οδό Μητροπολίτου Ιακώβου, δεξιά στην οδό Περικλέους, αριστερά στην οδό Αριστοτέλους, αριστερά στην οδό Μονής Παναχράντου, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Θωμά Μώλου, έναντι της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Αριστοτέλους έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους έως τη συμβολή της με την οδό Μονής Παναχράντου.
 • Μονοδρόμηση της οδού Θωμά Μώλου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου.
 • Μονοδρόμηση της οδού Μητροπολίτου Ιακώβου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Θωμά Μώλου προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Περικλέους.
 • Μονοδρόμηση της οδού Περικλέους, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μητροπολίτου Ιακώβου προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.
 • Μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Περικλέους προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μονής Παναχράντου.
 • Μονοδρόμηση της οδού Μονής Παναχράντου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους προς και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Γ΄ΦΑΣΗ

 • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μονής Παναχράντου και Ιακώβου Γκίνη, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώρι, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δεξιά στην οδό Μονής Παναχράντου, αριστερά στην οδό Αριστοτέλους, δεξιά στην οδό Αθανασίου Γκίνη, αριστερά στην οδό Τιμ. Χαλοφίτη, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Μονής Παναχράντου, έναντι της οδού Αριστοτέλους.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Τιμ. Χαλοφίτη έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Γκίνη έως τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.
 • Μονοδρόμηση της οδού Μονής Παναχράντου, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους.
 • Μονοδρόμηση της οδού Αριστοτέλους, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μονής Παναχράντου προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Γκίνη.
 • Μονοδρόμηση της οδού Αθανασίου Γκίνη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τιμ. Χαλοφίτη.
 • Μονοδρόμηση της οδού Τιμ. Χαλοφίτη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αθανασίου Γκίνη προς και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Δ΄ΦΑΣΗ

 • Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιακώβου Γκίνη και Αγίας Βαρβάρας, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώρι, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δεξιά στην οδό Ιακώβου Γκίνη, αριστερά στην οδό Τιμ. Χαλοφίτη, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Ιακώβου Γκίνη, έναντι της οδού Τιμ. Χαλοφίτη.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Τιμ. Χαλοφίτη έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την 11η Οδό έως τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.
 • Μονοδρόμηση της οδού Ιακώβου Γκίνη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Τιμ. Χαλοφίτη.
 • Μονοδρόμηση της οδού Τιμ. Χαλοφίτη, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Ιακώβου Γκίνη προς και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων.

Ε΄ΦΑΣΗ

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα του εργοταξίου, στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Βαρβάρας και Ανδρέα Παπανδρέου, σε μέγιστο πλάτος 3,5 μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αλεποχώρι.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση από Αθήνα προς Αλεποχώρι, θα πραγματοποιείται ως εξής:

Δεξιά στην οδό Αγίας Βαρβάρας, αριστερά στην οδό Γεωργίου Αβέρωφ, δεξιά στην Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων και στη συνέχεια κανονικά.

 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Αγίας Βαρβάρας έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων έως τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Αβέρωφ.
 • Παραχώρηση προτεραιότητας της οδού Γεωργίου Αβέρωφ έναντι των καθέτων αυτής, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Βαρβάρας έως τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.
 • Μονοδρόμηση της οδού Αγίας Βαρβάρας, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεποχωρίου – Μεγάρων προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Αβέρωφ.
 • Μονοδρόμηση της οδού Γεωργίου Αβέρωφ, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Βαρβάρας προς και μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.
 • Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται σε τριάντα (30) χλμ./ ώρα, στα παραπάνω οδικά τμήματα περιοχής των έργων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτών.

 

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button