Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων στην Κινέτα Μεγάρων

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Λευτέρη Κοσμόπουλου, η γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα Διευθέτησης – Οριοθέτησης Ρεμάτων Πεδινής Ζώνης» του Δήμου Μεγαρέων, που αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία της Κινέτας Μεγάρων, όπως γνωστοποιεί σχετικό δελτίο τύπου.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της Κινέτας και περιλαμβάνει οριοθέτηση – διευθέτηση ρεμάτων εντός των κατοικημένων περιοχών στην πεδινή ζώνη.
Η ανάγκη για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής είναι ζωτικής σημασίας μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018, σε συνδυασμό με τα πλημμυρικά φαινόμενα που ακολούθησαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και τον Νοέμβριο του 2019. Τα φαινόμενα αυτά οδήγησαν σε σημαντικές καταστροφές στην περιοχή.

Το έργο αφορά στη διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων που αποχετεύουν τις εξωτερικές λεκάνες απορροής (ανάντη του αυτοκινητοδρόμου), στο τμήμα του ανάντη και κατάντη της Ολυμπίας οδού μέχρι την εκβολή τους στη θάλασσα.

Φορέας του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Σχετικά ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, ανέφερε: «Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση και τα έργα της Περιφέρειας Αττικής, σε μια περιοχή όπως η Κινέτα, που έχει πληγεί σοβαρά. Εργαζόμαστε και προχωράμε τις απαραίτητες διαδικασίες για να υλοποιηθούν έργα υποδομής που προστατεύουν τους πολίτες».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button