Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα του ΔΣ του Δήμου Μεγαρέων για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) την 06η Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 έως 23:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι θέµατος λόγω του ότι
α) προσελήφθη προσωπικό για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών µονάδων και
β) παρατάθηκαν οι συµβάσεις προσωπικού Ι∆ΟΧ για την αποτροπή του κορωνοϊού COVID -19, και πρέπει να γίνει ενίσχυση των ποσών των κωδικών εξόδου, προκειµένου να πληρωθούν οι υπάλληλοι την µισθοδοσία µηνός Σεπτεµβρίου.

– Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021.

Η ψήφος σας θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στο [email protected] κατά το διάστηµα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (20:00 έως 23:00) .

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Κων/νος Ν. Καράµπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button