Ημερίδα με θέμα: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Την Τετάρτη 14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης, στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος». Την ημερίδα διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, σε συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και την ΔΑΟΚ Δυτικής Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα η ημερίδα ήταν με θέμα την «Ενημέρωση για τα Σχέδια Βελτίωσης στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο της έκδοσης της Πρόσκλησης για το Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών.

Οι επενδύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του ανωτέρω υπομέτρου, προϋπολογισμού 9.309.915 ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής, έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button