Κατάργηση ΑΤΑΚ ζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων

Την κατάργηση του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ ζητά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων-Ομάδα Παραγωγών, τονίζοντας πως η κωδικοποίηση αγροτεμαχαχίων μικρής ιδιοκτησίας και κληρονομιάς με πολλούς αποδέκτες όπως στην περίπτωση τους, είναι σχεδόν αδύνατη, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων.

Σε επιστολή του συνεταιρισμού προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Θ.Καπρέλη (κοινοποίηση προς πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό, Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών), τονίζονται τα πολλαπλά προβλήματα που επιφέρει η υποχρέωση ΑΤΑΚ, δεδομένου ότι στην δήμο Μεγάρων όπως λένε, δεν υπάρχει κτηματολόγιο. «Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα για εμάς είναι ότι τα περισσότερα αγροτεμάχια που καλλιεργούμε είναι μικρής ιδιοκτησίας της τάξεως 150 εώς 300 μέτρα και κληρονομιάς με πολλούς αποδέκτες το οποίο καθιστά αδύνατον την κωδικοποίηση των αγροτεμαχίων».

Μάλιστα, ζητούν να μάθουν γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έκανε καμία σχετική ενημέρωση ή ανακοίνωση για το θέμα τονίζοντας πως με τις αλλαγές αυτές «μας αναγκάζετε να σταματήσουμε την καθημερινή μας παραγωγή και προωθείτε την εισαγωγή προϊόντων για την τροφοδότηση της ελληνικής αγοράς προς τους πολίτες της και εμείς καλούμαστε να καλλιεργούμε παράνομα για να ζήσουμε τις οικογένειες μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την κατάργηση του ΑΤΑΚ.», αναφέρουν στην επιστολή.

Επίσης, αντιμέτωποι µε τον κίνδυνο να µη μπορούν να ενεργοποιήσουν τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και συνεπώς να µην πληρωθούν το τσεκ για το 2018 βρίσκονται χιλιάδες αγρότες.

Αιτία, η επιλογή εκ µέρους του αρµόδιου οργανισµού των πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) να είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου, το γνωστό ΑΤΑΚ, τόσο για τα ιδιόκτητα, όσο και για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια, κατά τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ), σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε τα προηγούµενα έτη.

Η εν λόγω πρόβλεψη θεωρείται βέβαιο πως θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε όσους ενοικιάζουν χωράφια, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες τους, δεν τα έχουν δηλωµένα στο Ε9, γιατί τυχαίνει να είναι πολλά, µικρά και διάσπαρτα, είτε είναι «ατακτοποίητα» από άποψης ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πιο σοβαρό πρόβληµα θεωρείται βέβαιο ότι θ’ αντιµετωπίσουν αγρότες από περιοχές µε πολυτεµαχισµένο κλήρο.

Για το θέµα υπάρχει αναφορά στις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε τη διαδικασία των φετινών δηλώσεων ΟΣ∆Ε, στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι «σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη είναι υποχρεωτική».

Σηµειωτέον ότι ο έλεγχος ορθότητας του ΑΤΑΚ θα γίνεται µε άµεση σύνδεση του πληροφοριακού συστήµατος συλλογής αιτήσεων ενίσχυσης του 2018 µε το ΚΕΠΥΟ. Αυτό, δηλαδή, σηµαίνει ότι:

1) Καταργείται η επισύναψη του Ε9 ως υποχρεωτικού.

2) ∆εν θα γίνεται δεκτή η αίτηση ενίσχυσης, εάν δεν έχει δηλωθεί το αγροτεµάχιο στο ΚΕΠΥΟ και δεν έχει λάβει ΑΤΑΚ.

3) Ούτε το Συµβόλαιο Αγοράς επισυνάπτεται στη δήλωση ΟΣ∆Ε.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έντυπο της δήλωσης ΟΣ∆Ε η οποία αντιστοιχεί στο 2018, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής:

Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων: Αντίγραφα των ιδιωτικών συµφωνητικών µίσθωσης αγροτεµαχίων, µε αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου του ιδιοκτήτη

Αντίγραφο και των δύο όψεων της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, απαιτείται µόνο για όσους γεωργούς αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα ή πληρωµή του µέτρου 13-εξισωτική αποζηµίωση.

2. Στην περίπτωση των προσυµπληρωµένων αιτήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγροτεµαχίων υποβάλλονται από τον γεωργό εφόσον βέβαια τροποποιούνται για την καλλιεργητική περίοδο 2017 – 2018 και το έτος υποβολής αίτησης 2018.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button