Ημερίδα για την εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού της Περ. Αττικής

Ημερίδα για την εκπαίδευση του αγροτικού πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής διοργανώνει η Γενική δ/νση Περιφέρειας Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα Μέγαρα και σε άλλες πόλεις της Αττικής.

 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της υποστήριξης και προώθησης της γεωργίας στην περιφέρεια.

 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και σε συνδυασμό με τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής για:

 • την παροχή από την υπηρεσία μιας επικαιροποιημένης γνώσης στην εκμηχάνιση της γεωργίας και στον εξηλεκτρισμό των γεωργικών και αρδευτικών εγκαταστάσεων
 • την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης για τις νέες τεχνολογίες και κανονισμούς που σχετίζονται με τον μηχανολογικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά)
 • το κοινωνικοοικονομικό κόστος από τα ατυχήματα που συμβαίνουν με τα αγροτικά μηχανήματα
 • την προώθηση των αγροτικών προϊόντων μέσω της πιστοποίησης
 • την ενημέρωση των κινδύνων από τα νιτρικά

 

θα διοργανωθεί ημερίδα ενημέρωσης στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα.

 

Η ημερίδα στοχεύει:

 

 • Στην επισήμανση και ανάπτυξη των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε κάθε στάδιο χρήσης των αγροτικών μηχανημάτων καθώς και στους τρόπους πρόληψης αυτών.
 • Στην πληροφόρηση για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ηλεκτροδότησης αγροτικών και αρδευτικών εγκαταστάσεων με το μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο.
 • Στην αναβάθμιση της γνώσης και την βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται με τα γεωργικά μηχανήματα.
 • Στην γνωστοποίηση προς τους εμπλεκόμενους των εξελίξεων σχετικά με τα ψεκαστικά μηχανήματα και την εκτέλεση των ψεκασμών όπως ορίζει ο Ν. 4036/12.
 • Στην ενημέρωση για την προστιθέμενη αξία και την ανταγωνιστικότητα των τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Στην πληροφόρηση των υποψήφιων χειριστών οδηγών για τα είδη των χορηγούμενων πτυχίων από την υπηρεσία μας καθώς και την διαδικασία απόκτησης και θεώρησης αυτών.
 • Στην ενημέρωση και την ανάδειξη των επιπτώσεων της ανορθολογικής χρήσης των νιτρικών στην γεωργία και των συνεπειών τους στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

 

Ομάδες στόχευσης

Όλοι όσοι εμπλέκονται σε γεωργικές παραγωγικές διαδικασίες

Όλοι όσοι είναι κάτοχοι ή χειρίζονται αγροτικά μηχανήματα και ψεκαστικά

 

Οι ημερίδες θα λάβουν χώρα απογευματινές ώρες για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

 

Πρόγραμμα Ημερίδων:

 

05-06-2015    Μέγαρα               Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο

24-09-2015    Ελευσίνα            Αίθουσα Δημοτ. Συμβουλίου Ελευσίνας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button