Ι. Μαρινάκης: Παραίτηση από Δημ. Σύμβουλος – Υποψήφιος για Συμπαραστάτης του Δημότη

Την υποψηφιότητά για το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων έκανε γνωστή ο Ιωάννης Μαρινάκης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου για αυτό και ο κ. Μαρινάκης παραιτήθηκε από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Μεγαρέων.

Η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 9 Μαρτίου.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.

Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δημοτικής αρχής.

Δείτε περισσότερα σχετικά με το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εδώ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button