Γ. Ρήγα: «”Εκδικητική πράξη” και προσχηματική η μετακίνηση της Διευθύντριας του “Ηρόδωρου”»

Δελτίο τύπου από την ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Μεγαρέων, Γιάννα Ρήγα, αναφέρει:

Μετά την παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και επειδή πολλά ακούστηκαν περί αδικίας οφείλω να ξεκαθαρίσω τα λεγόμενά μου παραθέτοντας τα ακριβή γεγονότα.
Η κ. Σταυράκη Νικολέττα ορίστηκε Διευθύντρια του Νομικού Προσώπου τον Ιούλιο του 2011 με την υπ’ αριθμ. 10 απόφαση (αριθμ. πρωτ. 364), όπως προβλεπόταν από τις διατάξεις των νόμων που αναγραφόταν στην απόφαση, από τον πρώτο Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» κ. Κλεάνθη Βαρελά.

Στις 17/3/2014 εκδόθηκε, από την τότε Διοίκηση του Νομικού Προσώπου, προκήρυξη επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων (απόφ. 33-αριθμ. Πρωτ. 485) και ενώ έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και συμμετείχαν 3 υπάλληλοι που πληρούσαν τα κριτήρια, δεν εστάλησαν τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης του προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λόγω παραίτησης της τότε προέδρου και των αλλαγών που επέφερε.

Ακολούθησε η αλλαγή της Διοίκησης του Δήμου με τον ορισμό μου σαν Πρόεδρος στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» τον Σεπτέμβριο του 2014. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, και αφού ενημερώθηκα για τα θέματα του Νομικού Προσώπου, μεταξύ άλλων ζήτησα να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε να προκηρυχθεί η θέση της Διεύθυνσης του «ΗΡΟΔΩΡΟΥ», καθώς η κ. Σταυράκη είχε οριστεί σαν Αναπληρώτρια Διευθύντρια.

Ενημερώθηκα για την προκήρυξη που είχε προηγηθεί και ζήτησα να αποσταλούν άμεσα τα αποτελέσματά της στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως και έγινε. Το αίτημα αυτό επεστράφη από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στις 14/1/2016 με αριθμ. πρωτ. 102 με την αιτιολογία ότι είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης έως και τη διαβίβαση του φακέλου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Τότε ΑΜΕΣΑ στις 16/2/2016, επαναπροκηρύσσεται η πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» με απόφαση ΑΔΑ: ΩΜΞΣΟΡΑ5-ΜΛΚ.

Στο διάστημα αυτό έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες μοριοδότησης και αξιολόγησης των τριών υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση, και τα αποτελέσματα μαζί με τους φακέλους στάλθηκαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δυτικής Αττικής. Με την ψήφιση του ν. 4369/2016 γίνονται ριζικές αλλαγές και δημιουργείται το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων.

Το Νομικό Πρόσωπο «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» μετά από συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με την έκβαση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης, ενημερώνεται στις 25-5-2017 με το 36388/16 έγγραφο του ΥΠΕΣ ότι ανεστάλησαν οι διαδικασίες επιλογής. «Ενόψει της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, παρακαλούμε για την ενημέρωση των ΟΤΑ α ́ βαθμού́ και των Υπηρεσιακών τους Συμβουλίων, προκειμένου να μην προβούν σε καμία ενέργεια σχετική́ με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, έως την παροχή́ νέων οδηγιών από́ την Υπηρεσία μας. Για την επίλυση του θέματος, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει νομοθετική́ ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών, κατά́ την πρώτη εφαρμογή́ του ν. 4369/2016».

Σε ποια αδικία υποβλήθηκε λοιπόν έστω και ένας υπάλληλος του Νομικού Προσώπου όταν έγιναν όλες οι απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για να αξιολογηθούν και να κριθούν για τις θέσεις της Διεύθυνσης αλλά τελικά δεν ολοκληρώθηκαν λόγω αλλαγής της νομοθεσίας;

Πώς διορθώνει την υποτιθέμενη αδικία ο κ. Τσιούνης; Εκδίδοντας αυθαίρετες αποφάσεις, τιμωρητικού χαρακτήρα, τύπου «αποφασίζουμε και διατάσσουμε»; Τέτοιου είδους συμπεριφορές, μόνο σε εποχές σκοταδισμού μας παραπέμπουν.

Τον καλώ έστω και την ύστατη αυτή ώρα να ανοίξει τα μάτια και τα αυτιά του λίγο παραπάνω, να σταματήσει να αυθαιρετεί και να προκηρύξει τη θέση της Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» σύμφωνα με τα άρθρα των νόμων 4369/2016, 4483/2017, 4674/2020, 4690/2020, 4795/2021, 4873/2021. Η άγνοια και οι κακοί σύμβουλοι μόνο σε παράλογες και καταστροφικές αποφάσεις μπορούν να τον οδηγήσουν.

Μέχρι λοιπόν να τελεσφορήσει η νέα προκήρυξη που οφείλει να εκδώσει, είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το τι προβλέπει ο Νόμος και να επαναφέρει την κ. Σταυράκη στη θέση της, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4369/2016, διαφορετικά παρανομεί.

Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις
«1. Από́ την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:
α) Έως την επιλογή́ προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ειδικών διατάξεων, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά́ τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή́ και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».

Όσο για τη μετακίνηση της κ. Σταυράκη στον βρεφονηπιακό της Ν. Περάμου έγινε αποκλειστικά και μόνο για λόγους «εκδικητικούς» και «τιμωρητικούς». Είναι μια προσχηματική και αιφνίδια απόφαση που δεν έγινε με τα κριτήρια που απαιτεί ο νόμος, θέλοντας να σταλεί ένα μήνυμα προς τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου. Ότι αν δεν είσαι υπάκουος, δεν είσαι το «καλό παιδί» τότε θα «τιμωρηθείς»!

Γιάννα Ρήγα
Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button