Γ. Κώτσηρας: Εισηγητής επί του Νομοσχεδίου για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο κ. Γιώργος Κώτσηρας, Βουλευτής Δυτικής Αττικής, ως εισηγητής για το Ν/Σ «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016», μίλησε τη Δευτέρα 26 Αυγούστου στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου μεταξύ άλλων τόνισε τα παρακάτω:

«Είναι γνωστή η ιδιαίτερη νομικοπολιτική αξία που προσδίδει διαχρονικά η ΕΕ στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί λόγω και της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας τεχνικής και νομικής η επιμέρους ανάλυση της προστασίας, ενώ η ύπαρξη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ως πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ έχει αυστηροποιήσει τις νομικές μεθόδους ελέγχου της προστασίας ή μη των προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ.
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιτυγχάνονται δύο στόχοι: Aφενός η συμμόρφωση της εθνικής μας νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, η μη ύπαρξη της οποίας εξαιτίας των καθυστερήσεων της προηγούμενης Κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα την επαπειλούμενη επιβολή προστίμου από το Δικαστήριο της ΕΕ, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, το οποίο φτάνει κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και αφετέρου η δημιουργία ενός σύγχρονου και κωδικοποιημένου νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Με άλλες λέξεις με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δημιουργείται ασφάλεια δικαίου, η οποία είναι επιθυμητή για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και το επενδυτικό κλίμα, αλλά, κυρίως προστατεύουμε τους πολίτες και τα δικαιώματά τους.»

Ο Βουλευτής αναφέρθηκε ιδιαιτέρως σε μερικές από τις καινοτομίες του νομοσχεδίου που προσεγγίζουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, όπως η θεσμοθέτηση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, καθώς και η αυτοτελής πρόβλεψη ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, η οποία εξασφαλίζει και προστατεύει την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων σε συμφωνία με το συνολικό ενωσιακό πλαίσιο, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους πολίτες από περιπτώσεις παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου. Επιπροσθέτως, η εκτίμηση αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μια σημαντική προστατευτική καινοτομία όπου και αξιολογούνται πρωτογενώς οι συνέπειες της εκτέλεσης της επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε πως όλα αυτά συνδράμουν στην ακόμη μεγαλύτερη προστασία των πολιτών από την επεξεργασία των δεδομένων τους σε όλα τα φάσματα του κοινωνικού τους βίου, σταθμίζοντας όλα τα άλλα υφιστάμενα δικαιώματα που τυχόν πρέπει να προστατευθούν.
Τελειώνοντας, τόνισε πως η σημερινή μέρα, αλλά και το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο, είναι ιστορικά για τη χώρα μας, καθώς μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πλήρη άρση των capital controls κλείνει μια σκοτεινή σελίδα για την ελληνική οικονομία, μέσω τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών που προστέθηκε στο Νομοσχέδιο.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button