Αιτήσεις Συμμετοχής σε Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν νήπια ηλικίας 2,5-5 ετών στους κάτωθι Παιδικούς Σταθμούς:

 

  • Α’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
  • Β’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
  • Γ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μεγάρων
  • Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Περάμου

 

όπως απευθυνθούν στα Γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» (28ης Οκτωβρίου 62/τηλ. 2296022161), όπου θα παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη από 5-8-2015 έως και 18-8-2015, κατά τις ώρες 10:00-15:00.

 

Η αίτηση συμμετοχής των ενδιαφερομένων, θα ξεκινήσει να διατίθεται από 4-8-2015 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω ιστοσελίδες:

 

  • www.eetaa.gr της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
  • www.epanad.gov.gr της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • www.kedke.gr των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

και υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά μόνο Ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button