Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 11926/03-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού και το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2014 να υποβάλλουν δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν (ΕΚ) 1282/01.
 
Οι δηλώσεις συγκομιδής είναι υποχρεωτικές και απαραίτητες προκειμένου οι αμπελουργοί να μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα σχετικά με την αμπελοκαλλιέργεια. Ακόμα και στις περιπτώσεις ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής για οποιοδήποτε λόγο, οι παραγωγοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.
 
Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται στην Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής (Περσεφόνης 19 & Χατζιδάκη, Ελευσίνα) και στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων (Π. Γεωργακή 8, Μέγαρα τηλ. 2296028210).
 
 
Για την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής απαραίτητα είναι τα εξής δικαιολογητικά
 
1. Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη αμπελοτεμαχίων και 
 
2. ζυγολόγιο, ή δελτίο αποστολής, ή δελτίο ποσοτικής αραλαβής από το  οινοποιείο για την ποσότητα που παραδόθηκε.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button