Επίδομα αντικατάστασης οικοσκευής στους πληγέντες της 15ης Νοεμβρίου 2017

Το Υπουργείο Εσωτερικών με χρηματική του εντολή στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα του Δήμου Μεγαρέων επιχορήγησε το Δήμο με το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα  (770.380) Ευρώ για να αποζημιωθούν οι καταστρεμμένες οικοσκευές των πληγέντων της Νέας Περάμου από τις πλημύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017.

Τα χρήματα αυτά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σε διάστημα περίπου ενάμιση μηνός που θα ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες (Αποδοχή των χρημάτων μέσω αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έκδοση χρηματικού εντάλματος και διαβίβασή του στον Επίτροπο για την έγκριση της δαπάνης, επιστροφή του,  διεκπεραίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου με κατάθεση των χρημάτων σε κάθε δικαιούχο στους Τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί).

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε:

« Ηδη σήμερα μετά την έγκριση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειμένου χωρίς καμία χρονοτριβή να δοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους που ασφαλώς τα έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι από πλευράς του Δήμου δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση μέχρι τώρα που έγινε η επιχορήγηση στο Δήμο και φυσικά οι διαδικασίες θα τρέξουν όσο το δυνατόν συντομότερα έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα για τις κατεστραμένες οικοσκευές τους.»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button