Ενίσχυση επιχειρήσεων στους Δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής [1347/19-4-2019 (ΑΔΑ : ΨΝΕΗ7Λ7-0Δ3)], έγινε έκδοση πρόσκλησης της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας Πικερμίου, Μαραθώνος από τις πλημμύρες της 15.11.2017 και από τις πυρκαγιές της 23.07.2018» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014 – 2020.

Η δράση έχει στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων, ως προς το απολεσθέν εισόδημα τους για το έτος 2018.

Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στους πληγέντες Δήμους σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα VII της πρόσκλησης και έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση την 01.01.2018.
Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος υποβολής είναι από 07/05/2019 έως 31/07/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα γραφεία της ΕΛΑΝΕΤ ( Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου, Αθήνα, τηλ. 213-0166100 και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : elanet.gr και efepae.gr

Παρόμοια άρθρα

Back to top button