Διαμαρτυρία των εργαζόμενων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πτηνοτρόφων Μεγάρων

Σε κίνηση διαμαρτυρίας προέβησαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πτηνοτρόφων Μεγάρων, αναρτώντας πανό και μαύρες σημαίες, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για τη μη έκδοση άδειας λειτουργίας τού νέου εργοστασίου και εγκαταστάσεών του και τον κίνδυνο να χαθεί το ύψος της επένδυσης του Αναπτυξιακού Νόμου, πράγμα που θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή για τον Συνεταιρισμό, όπως με κάθε τρόπο αποφαίνονται.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο απεστάλη και ενημερωτικό δελτίο τύπου στο οποίο καταδεικνύεται η διάσταση του προβλήματος που ταλανίζει τόσο τον Συνεταιρισμό, όσο και τους εργαζόμενους, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται και σε σύντομη συνομιλία που είχαμε σήμερα, Πέμπτη 20 Απριλίου, με έναν εξ’ αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ήταν και τα εγκαίνια λειτουργίας της Μονάδας Ψυχικής Υγείας για ασθενείς με άνοια τελικού σταδίου, της οποίας η κτηριακή υποδομή είναι απέναντι από τον Συνεταιρισμό και προφανώς η κίνηση διαμαρτυρίας είχε συμβολικό χαρακτήρα – όπως μας δήλωσαν – καθώς στα εγκαίνια παρέστησαν και κορυφαία μέλη και στελέχη της Κυβερνήσεως, των οποίων και τη μεσολάβηση για την επίλυση του προβλήματος επιθυμούν.

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο τύπου.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 932011/2.12.2020 της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της περιφέρειας Αττικής (Τμήμα τοπογραφίας εποικισμού αναδασμού π.ε. δυτικής αττικής) και κατόπιν του υπ’αρ. 1331/160470/16.10.2020 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τέθηκε ερώτημα σχετικά με την εκπλήρωση του σκοπού των παραχωρήσεων εκτάσεων στα Μέγαρα στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πτηνοτρόφων Μεγάρων και σε περίπτωση που δεν εκπληρώθηκε ο σκοπός τίθεται θέμα ανάκλησης των παραχωρήσεων.

Με τις υπ αρ. ΚΥΑ 291801/08.08.1983 και ΚΥΑ 97021/13.02.1985 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας μας παραχωρήθηκαν, κατά κυριότητα, χορτολιβαδικές εκτάσεις 30 στρεμμάτων και 25 στρεμμάτων αντίστοιχα, με σκοπό την ίδρυση Βιομηχανικής Μονάδας, τυποποίησης, συσκευασίας, διατήρησης και επεξεργασίας αυγών. Στα παραχωρητήρια υπήρχε όρος ότι υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης (μέσα σε 3ετία ή σε χρονικό διάστημα μετά από παράταση) κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου, οι εκτάσεις θα περιέρχονταν στην κυριότητα του Συνεταιρισμού.

Οι παραπάνω εκτάσεις είναι όμορες και βρίσκονται στα Μέγαρα Αττικής, στην ευρύτερη περιοχή «Λάκκα Καλογήρου» στη θέση «Άγιος Βλάσσης». Το τίμημα για όλες τις εκτάσεις έχει πλήρως εξοφληθεί, όπως αναφέρεται και στους αντίστοιχους τίτλους.

Στη συνολική έκταση των 57 στρεμμάτων ανεγέρθηκαν το έτος 1986 κτίρια συνολικής επιφάνειας 8.183,65 τ.μ. για βιομηχανική μονάδα συσκευασίας και επεξεργασίας αυγών εκδοθείσης προς τούτο μίας
οικοδομικής άδειας για όλη την έκταση. Η ως άνω βιομηχανική μονάδα εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονα μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται μέχρι και σήμερα μέσα στα κτίρια, και λειτούργησε μέχρι και το έτος 1995. Για το εργοστάσιο συσκευασίας και επεξεργασίας αυγού εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής η υπ’ αρ. 3827/Φ14.1882/31.7.1985 άδεια εγκατάστασης μέχρι 31.7.1987 η οποία παρατάθηκε για άλλα δύο έτη ήτοι μέχρι 31.7.1989.

Το εργοστάσιο ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 1989, όπως καταθέτουν και οι μάρτυρες που εργάζονταν στο εργοστάσιο εκπληρώνοντας τον σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν τα 30 και τα 27 στρέμματα, αλλά δεν εκδόθηκε ποτέ άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία και συνεπώς λειτούργησε με την άδεια εγκατάστασης. Το 1992 μας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών, καθυστερημένα παρόλο που το ωοσκοπικό μηχάνημα λειτουργούσε εξαρχής ήτοι από αρχές του έτους 1989. Το κέντρο ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών εξακολουθεί από τότε μέχρι και σήμερα να λειτουργεί ανελλιπώς στο ως άνω κτίριο στον Άγιο Βλάσση, η δε αυτή δραστηριότητα του Συνεταιρισμού περιλαμβάνεται στην ευρύτερη δραστηριότητα επεξεργασίας αυγών.

Τονίζεται ότι ο Συνεταιρισμός είναι μια υγιής επιχείρηση που δεν έχει οφειλές. Το τίμημα των παραχωρήσεων εξοφλήθηκε ολοσχερώς με τις πράξεις παραχώρησης. Όλα τα δάνεια που λάβαμε για την κατασκευή του εργοστασίου έχουν εξοφληθεί για την κατασκευή του εργοστασίου (περίπου 2.000.000 ευρώ)

Έχουμε ενταχθεί οριστικά στον Αναπτυξιακό νόμο για επένδυση στις παραχωρηθείσες εκτάσεις ύψους 1.000.000 ευρώ για κατασκευή εργοστασίου φυραματοποιίας και ζωοτροφών και ετοιμάζουμε μεγάλη
επένδυση στις ως άνω εκτάσεις όπου υπάρχουν τα κτίριά του Συνεταιρισμού, ενώ ο εξοπλισμός που υπάρχει ήδη στα κτίρια από την εποχή της ανέγερσής των, εξακολουθεί να είναι σύγχρονος και θα χρησιμοποιηθεί για μονάδα παστερίωσης προσαρμοσμένη στις παρούσες συνθήκες.

Έχουμε υπογράψει σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρεία για εγκατάσταση νέων μηχανημάτων φυραματοποιίας και έχουμε προκαταβάλει το 30% της επένδυσης ήτοι 300.000 ευρώ.

Επίσης έχουμε για τον σκοπό αυτό λάβει δάνειο ποσού 500.000 ευρώ από τη Eurobank το οποίο ήδη αποπληρώνεται με ποσό 10.000 ευρώ το μήνα (τοκοχρεολύσιο).

Έχουμε καταθέσει όλα τα παραπάνω που αποδεικνύονται μαζί με έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη από το καλοκαίρι του 2021 αλλά και στη Διεύθυνση ακίνητης περιουσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 3525/374550/24.12.2021.

Ζητούμε να δοθεί μία λύση σε ενδεχόμενη ανάκληση των παραχωρητηρίων καθώς θεωρούμε ότι ο συνεταιρισμός εκπλήρωσε τον σκοπό του διότι το εργοστάσιο λειτούργησε, και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί το τμήμα ωοσκόπησης και συσκευασίας αυγών το οποίο είχε επισκεφθεί τον Ιανουάριο του 2018 ο σημερινός Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι στα παραχωρητήρια αυτά των ετών 1984 και 1985 ρητά αναφερόταν ότι εφ΄ όσον είχε εκπληρωθεί ο σκοπός, μετά πάροδο εικοσαετίας θα μπορούσε ο συνεταιρισμός να τα πωλήσει – μεταβιβάσει κ.λπ..

Ενδεχόμενη ανάκληση των παραχωρητηρίων θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή για τον Συνεταιρισμό αλλά και μεγάλο πλήγμα στην παραγωγή της περιοχής, τη στιγμή μάλιστα που ετοιμάζεται μεγάλη επένδυση που θα εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή αλλά και νέες θέσεις εργασίας.

Η Περιφέρεια έχοντας ως πρόφαση τα πάρα πάνω απορρίπτει την αίτησή μας για άδεια εγκατάστασης του νέου εργοστασίου φυραματοποιίας παρότι η δημιουργία του νέου εργοστασίου έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο με πολύ υψηλή βαθμολογία με απόφαση της ίδιας της περιφέρειας.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button