Ενέργειες δήμου Μεγαρέων για ανέγερση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015, ο Αντιδήμαρχος Νέας Περάμου, Κ. Δήμας Ιωάννης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Κα Ρήγα Ελένη, και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Παιδείας, Κ. Παπανίκος Δημήτριος, επισκέφθηκαν στα γραφεία της εταιρίας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», διάδοχο εταιρία της Ο.Σ.Κ. ΑΕ, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών & Λοιπών Υποδομών, Κ. Φιλιππάκο Δημήτριο, και την Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπόνησης & Ελέγχου Μελετών Έργων, Κα Γαλάνη Αικατερίνη, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούσαν στα σχολικά κτίρια του Δήμου Μεγαρέων.

 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα της ανέγερσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ν. Περάμου. Όπως ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι του Δήμου μας, για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα υπήρχε μία προμελέτη του Δήμου, η οποία όμως είχε, κατά την άποψη των μηχανικών κι αρχιτεκτόνων του Ο.Σ.Κ., δύο σοβαρά προβλήματα, που την καθιστούσαν απορριπτέα:

 

  • Τα σχολεία της μελέτης δεν ήταν βιοκλιματικά, όπως όλα τα σύγχρονα σχολεία και
  • Στο σχέδιο της προμελέτης, τα κτίσματα κάλυπταν τον περισσότερο αύλειο χώρο, αφήνοντας περιορισμένο ελεύθερο χώρο τα παιδιά.

 

Για τους δύο παραπάνω λόγους, οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες πρότειναν να χρησιμοποιηθεί μία από τις έτοιμες μελέτες που διαθέτουν, με τον ίδιο μάλιστα προσανατολισμό που έχει και το οικόπεδο της Ν. Περάμου, και θα γίνουν μόνο κάποιες μηχανολογικές προσαρμογές.

 

Η χρηματοδότηση για την ανέγερση του 2ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ν. Περάμου δεν είχε εξασφαλιστεί ποτέ, αλλά στο εγγύς μέλλον πρόκειται να γίνουν συντονισμένες και έντονες προσπάθειες προς όλες τις αρμόδιες κατευθύνσεις για την εξασφάλισή της, ώστε σύντομα να αναγερθεί το νέο κτίριο για το 2ο Δημ. Σχολείο.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button